Rezultati ispita - Psihologija sporta

Datum kreiranja 13 Januar 2020

Fakultet sporta i tjelesnogi odgoja Univerziteta u Sarajevu

OPĆI SMJER

Rezultati ispita iz drugog parcijalnog ispita iz Psihologije sporta, održanog 10.1.20120. godine

1. 7565 - 42 %
2. 7588 - odustao od ispita

Obavještavaju se studenti da će polaganju drugog parcijalnog ispita pristupitii u terminu Završnog ispita, kako je rasporedom predviđeno.


Sarajevo, 12.1.2020. Predmetni nastavnik
Prof.dr. Jadranka Kolenović-Đapo

Mix novosti

Opšte novosti
Projekti doktorskih disertacija

OBAVJEŠTENJE U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sara

Potpisan sporazum o saradnji KSC Vogošća i FASTO-a

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU KSC VOGOŠĆA I FASTO-a U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesn

Konačna rang lista

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Prodaja upisnog materijala

Način i mjesto kupovine upisnog materijala za brucoše možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima