Erasmus+ program - Predavanje

Datum kreiranja 09 Januar 2020

Erasmus+ program - Predavanje prof. Dr. J. Vicente García Tormo (Španija)

U okviru Erasmus+ programa u akademskoj posjeti na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja boravi profesor J. Vicente García Tormo sa Fakulteta tjelesnog odgoja i sportskih nauka Univerziteta u Leonu iz Španije.

Ovom prilikom professor J. Vicente García Tormo održaće predavanje na engleskom jeziku na tematiku koja je vezana za:

- Methodologies in volleyball initiation based on play and participation.

- Tactical development in young volleyball players.

- New technologies applied to technical-tactical teaching and training.

- Observational and notational analysis applied to team sports.

 

Predavanje će se održati u Amfiteatru FASTO, u petak 10. januara 2020. od 10:30 do 11:45 sati.

Svi zainteresirani studenti mogu prisustvovati ovom predavanju.

Mix novosti

Opšte novosti
Projekti doktorskih disertacija

OBAVJEŠTENJE U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sara

Potpisan sporazum o saradnji KSC Vogošća i FASTO-a

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU KSC VOGOŠĆA I FASTO-a U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesn

Konačna rang lista

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Prodaja upisnog materijala

Način i mjesto kupovine upisnog materijala za brucoše možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima