NTS - Obavještenje za studente FASTO-a

Datum kreiranja 11 Decembar 2019

Poštovani studenti,

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu organizuje 11. Međunarodni simpozij „Nove tehnologije u sportu“, koji će se održati 12. i 13.12.2019. godine. Obzirom da se očekuju izvrsna predavanja pozvanih predavača iz regije, koji će predavati aktuelne teme iz Kineziologije, a ujedno i teme koje su obuhvaćene nastavnim planovima i programima, obavještavamo studente da će nastava dana 13.12.2019.godine biti realizirana u okviru predavanja na Simpoziju Nove tehnologije u sportu koji se održava u hotelu Hills-Ilidža. Studenti trebaju biti najkasnije u 08:15 ispred hotela Hills, kako bi se mogli registrovati prije početka predavanja.

Mix novosti

Opšte novosti
Organizacija rada UNSA

Poštovani/e, U prilogu Vam na znanje i postupanje dostavljamo predmetnu informaciju. Kompletan pri

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021. godinu(03.07.2020.) Okupljanje studenata ispred Fakulteta je

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT Poštovani budući studenti, Prijemni ispit na Fakultetu sporta i tjeles

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima