Ekvivalencija naučnih i stručnih zvanja

Datum kreiranja 03 Decembar 2019

SVIM ZAINTERESOVANIM LICIMA


PREDMET: Protokol o pokretanju postupka ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu


Poštovani,

U skladu sa Pravilnikom o postupku ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-4946-1/17 od 19.07.2017. godine lice koje je ranije steklo zvanje koje je stečeno završetkom studija koji nisu gradirane cjeline Bolonjskog visokoobrazovnog procesa odnosno zvanje stečeno završetkom studija prema propisima koji cikluse studija nisu vrednovali sa ECTS studijskim bodovima na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, može pokrenuti postupak ekvivalencije ranije stečenog zvanja sa novim zvanjem na ovom Fakultetu.

Protokol o pokretanju postupka ekvivalencije, možete pogledati ovdje

Pravilnik o postupku ekvivalencije možete vidjeti ovdje

Odluka Vlade KS o visini troškova možete vidjeti ovdje

Obrazac uvjerenja o ekvivalenciji možete preuzeti ovdje

Obrazac zahtjeva za ekvivalenciju možete preuzeti ovdje

Mix novosti

Opšte novosti
Organizacija rada UNSA

Poštovani/e, U prilogu Vam na znanje i postupanje dostavljamo predmetnu informaciju. Kompletan pri

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021. godinu(03.07.2020.) Okupljanje studenata ispred Fakulteta je

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT Poštovani budući studenti, Prijemni ispit na Fakultetu sporta i tjeles

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima