U VODI SMO SVI JEDNAKI

Datum kreiranja 26 Novembar 2019

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju javnom predavanju mr. sports Amela Kape, koji će se desiti dana 04.12.2019.(srijeda) u terminu od 13.00 - 13.45h,

Organizator ovog događaja je katedra bazičnih sportova, na čelu sa šeficom katedre prof.dr. Šebić Lejlom.

Lokacija održavanja je amfiteatar fakulteta.

Naziv teme je:

Autorski projekat mr. sporta Amela Kape

U VODI SMO SVI JEDNAKI

Tom prilikom će mr. Kapo, a koji je ujedno i naš doktorant, upoznati prisutne sa svojim putem, koji je prešao da dođe do regionalnog uspjeha u prostoru paraplivanja, svojim budućim planovima i ciljevima sa PK SPID.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Odluka o davanju saglasnosti

Prof.dr Izetu Rađi daje se saglasnost za radni aganžman. Kompletnu odluku možete vidjeti ovdje

Izvještaj za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora

Izvještaj za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast Metodika i metodologija u

Jelešković je dobio Medalju Univerziteta u Sarajevu

Eldin Jelešković, dobro je poznato ime bh. javnosti. Profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja

70 Godina UNSA

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj večeras je na svečanoj akademiji povodom obilježavanja

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima