Izvještaj za izbor nastavnika

Datum kreiranja 22 Novembar 2019

Izvještaj za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Sportovi (1 izvršioc)

 

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj: 01-2114/19 od 10.06.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-/19-20/19 od 26. 06. 2019. godine objavljen je konkursza izbor nastavnika svih zvanja za naučnu oblast Sportovi (1 izvršilac) u dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 24.09.2019 godine i na web stranici Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i Univerziteta u Sarajevu.

Kompletan izvještaj možete vidjeti ovdje

 

Mix novosti

Opšte novosti
Evaluacija rada nastavnog osoblja

Evaluacija rada nastavnog osoblja i ocjena od strane studenata za ljetni semestar 2019/2020. U toku

Puno radno vrijeme

Poštovani, U skladu sa uputstvom Rektora Univerziteta u Sarajevu, od ponedjeljka 18.05.2020. godine

Odluka i plan javnih nabavki

Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki možete vidjeti ovdje Plan javnih nabavki možete vidjeti ovd

Anketa za studente

NAČINI NA KOJE STUDENTI UNIVERZITETA U SARAJEVU PROVODE SLOBODNO VRIJEME TOKOM PERIODA OD UVOĐENJA V

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima