Izvještaj za izbor nastavnika

Datum kreiranja 22 Novembar 2019

Izvještaj za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Sportovi (1 izvršioc)

 

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj: 01-2114/19 od 10.06.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-/19-20/19 od 26. 06. 2019. godine objavljen je konkursza izbor nastavnika svih zvanja za naučnu oblast Sportovi (1 izvršilac) u dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 24.09.2019 godine i na web stranici Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i Univerziteta u Sarajevu.

Kompletan izvještaj možete vidjeti ovdje

 

Mix novosti

Opšte novosti
Ekvivalencija naučnih i stručnih zvanja

SVIM ZAINTERESOVANIM LICIMA PREDMET: Protokol o pokretanju postupka ekvivalencije ranije stečenih a

Memorijalni pohod na Bjelašnicu

Obavijest za memorijalni pohod na Bjelašnicu u organizaciji UNSA Poštovani studenti, Univerzitet u

Psihologija sporta - izmjena termina nastave

Predavanja iz Psihologije sporta neće biti održana, 29.11.2019.godine, zbog službenog odsustva predm

U VODI SMO SVI JEDNAKI

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju javnom predavanju mr. sports Amela Kape, koji će se desit

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima