Plivanje II ciklus - izborni predmet

Datum kreiranja 07 Novembar 2019

Planom realizacije praktičnog dijela nastave na izbornom predmetu plivanje, II ciklus, predviđen je odlazak na plivački miting i upoznavanje sa propozicijama takmičenja u ovom sportu.
U skladu sa tim će u subotu, 09.11.2019. sa početkom u 15.00h studenti sa predmeta plivanje prisustvovati I međunarodnom paraplivačkom takmičenju u organizaciji PK Spid.
S poštovanjem,
Doc.dr Damira Vranešić - Hadžimehmedović
predmetni nastavnik na plivanju

Kompletan baner sa terminima takmičenja možete vidjeti ovdje

Mix novosti

Opšte novosti
Prodaja upisnog materijala

Način i mjesto kupovine upisnog materijala za brucoše možete pogledati ovdje

OBAVIJEST ZA UPIS

OBAVIJEST ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA Aplikanti koji su stekli uslov za upis na Fakultet s

Poslovnik o radu komisije

Poslovnik o radu komisije možete pogledati ovdje

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI NA COVID-19

Kompletan plan pripravnosti možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima