DRUGI PRIJEMNI ROK ZA UPIS

Datum kreiranja 18 Septembar 2019

PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS U AKADEMSKU 2019/2020
DRUGI PRIJEMNI ROK ZA UPIS NA STUDIJSKU 2019/2020.

 

U dane 16. i 17.09.2019. godine je realizovana pripremna nastava za upis u studijsku 2019/2020.
Prijemni ispit je u četvrtak 19.09.2019.godine u 09:00 sati.
Kandidati su obavezni da ponesu sportsku opremu i hemijsku olovku.

 

 

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Projekti doktorskih disertacija

OBAVJEŠTENJE U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sara

Potpisan sporazum o saradnji KSC Vogošća i FASTO-a

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU KSC VOGOŠĆA I FASTO-a U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesn

Konačna rang lista

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Prodaja upisnog materijala

Način i mjesto kupovine upisnog materijala za brucoše možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima