Sporazum o poslovnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji

Datum kreiranja 17 Septembar 2019

Kantonalna uprava civilne zaštite predala na korištenje opremu za spašavanje na vodi i pod vodom Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu


Dana, 10.09.2019. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: KUCZ) Samir Džihić, predao je na korištenje opremu za spašavanje na vodi i pod vodom, dekanu Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (u daljnjem tekstu: FASTO) Harisu Aliću, s kojim KUCZ ima potpisan Sporazum o poslovnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji u oblasti zaštite i spašavanja, kao i Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja zdravlja i života ljudi.
Radi se namjenskoj opremi za spašavanje na vodi i pod vodom – ronilačkoj opremi (čeličnim bocama, odjelima, čizmicama, rukavicama, pojasevima, maskama, disalicama sa ventilom, perajima, ručnim kompjuterima, kompezatorima plovnosti, led svjetiljkama, torbama i dr. opremi) koje je KUCZ u prethodnom periodu nabavila po procedurama propisanim Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14) za potrebe opremanja jedinice civilne zaštite koja je formirani u okviru FASTO, čime su se stvorile pretpostavke za efikasniji i kvalitetniji rad pripadnika navedene jedinice.

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
HUMANITY IN ACTION

  POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAMIMA 2020   Humanit

Nordijsko skijanje odgađa se do daljneg

Poštovani studenti, Nordijsko skijanje odgađa se do daljneg, zbog vremenskih uslova. Blagovremeno ć

ODLUKA - TEME ZAVRŠNIH RADOVA

Odluku i kompletan spisak završnih radova možete pogledati ovdje

Izvještaj komisije za izbor nastavnika

PREDMET: IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJU VANREDNOG PROFESO

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima