Sporazum o poslovnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji

Datum kreiranja 17 Septembar 2019

Kantonalna uprava civilne zaštite predala na korištenje opremu za spašavanje na vodi i pod vodom Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu


Dana, 10.09.2019. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: KUCZ) Samir Džihić, predao je na korištenje opremu za spašavanje na vodi i pod vodom, dekanu Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (u daljnjem tekstu: FASTO) Harisu Aliću, s kojim KUCZ ima potpisan Sporazum o poslovnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji u oblasti zaštite i spašavanja, kao i Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja zdravlja i života ljudi.
Radi se namjenskoj opremi za spašavanje na vodi i pod vodom – ronilačkoj opremi (čeličnim bocama, odjelima, čizmicama, rukavicama, pojasevima, maskama, disalicama sa ventilom, perajima, ručnim kompjuterima, kompezatorima plovnosti, led svjetiljkama, torbama i dr. opremi) koje je KUCZ u prethodnom periodu nabavila po procedurama propisanim Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14) za potrebe opremanja jedinice civilne zaštite koja je formirani u okviru FASTO, čime su se stvorile pretpostavke za efikasniji i kvalitetniji rad pripadnika navedene jedinice.

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Konkurs za prijem u radni odnos

JAVNI OGLAS/KONKURSza prijem u radni odnos na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sar

Konkurs za upis na III ciklus studija

Treći ciklus studija - doktorski studij traje tri studijske godine (šest semestara), obim studijskog

Konačna rang lista

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Odluka o realizaciji nastave

Odluku o načinu i modelu realizacije nastavnih aktivnosti u akademskoj 2020/2021. godini možete pogl

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima