Potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji

Datum kreiranja 17 Septembar 2019

Potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Specijalne bolnice dr.Emir Solaković i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu


U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu , dana 13.09.2019.godine upriličeno je svečano potpisivanje Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa „Specijalnom bolnicom dr. Emir Solaković“. Činu potpisivanja ovog Sporazuma prisustvovali su članovi kolektiva Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prof.dr. Haris Alić, dekan, prof.dr. Rasim Lakota, prof.dr. Munir Talović, prof.dr. Eldin Jelešković, Doc.dr. Erol Kovačević, prof.dr. Mensur Vrcić, prof.dr. Slavenko Likić, i ass, Berina Turković, MA. S druge strane, kao predstavnik „ Specijalne bolnice dr. Emir Solaković“ prisustvovao je direktor bolnice dr. Emir Solaković.

U okviru ovog svečanog događaja, članice potpisivanja ovog Sporazuma posjetili su resurse Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

Uvodnu riječ imao je dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, gdje je iskazao dobrodošlicu i zahvalnost dr. Solakoviću, te iskazao da će potpisani Sporazum napraviti dobru bazu za jaču i bolju saradnju između ove dvije institucije.

Dr. Emir Solaković se zahvalio dekanu i kolektivu Fakulteta jer su prepoznali potencijal za saradnju i istakao da se raduje budućim projektima i aktivnostima koje će ove dvije institucije realizovati.

Generalno, važnost saradnje ove dvije institucije će se manifestovati u praksi kroz projektno djelovanje, testiranje, razmjenu kadrova, saradnju, društveno djelovanje i edukaciju.

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Konkurs za prijem u radni odnos

JAVNI OGLAS/KONKURSza prijem u radni odnos na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sar

Konkurs za upis na III ciklus studija

Treći ciklus studija - doktorski studij traje tri studijske godine (šest semestara), obim studijskog

Konačna rang lista

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Odluka o realizaciji nastave

Odluku o načinu i modelu realizacije nastavnih aktivnosti u akademskoj 2020/2021. godini možete pogl

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima