Obavještenje za studente IV godine-240ECTS

Datum kreiranja 13 Septembar 2019

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINE-240 ECTS


Poštovani studenti,

Ovim putem Vas obavještavamo da je ispit iz nastavnog predmeta Ples, koji je planiran 17.09.2019. godine (utorak) u 11:00 sati, pomjeren za 09:00 sati.

S poštovanjem,
Predmetni nastavnik.

Mix novosti

Opšte novosti
Obavjest za studente

Uvaženi studenti, Ovim putem vas pozdravljamo i želimo sa Vama podijeliti određene upute za realiza

Izvještaj komisije - Alen Ćirić

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor saradnika u zvanju višeg asistenta (puno radno

Evaluacija rada nastavnog osoblja

Evaluacija rada nastavnog osoblja i ocjena od strane studenata za ljetni semestar 2019/2020. U toku

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima