OBAVIJEŠTENJE O OVJERI I UPISU SEMESTRA

Datum kreiranja 05 Septembar 2019

OBAVIJEŠTENJE O OVJERI I UPISU SEMESTRA
AKADEMSKI KALENDAR ZA STUDIJSKU 2019/2020

OBAVIJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE SE OVJERA LJETNJEG I UPIS ZIMSKOG SEMESTARA VRŠITI OD 16 DO 27. 09. 2019. GODINE OD 09:00 DO 16:00 SATI.

 

OVJERA SEMESTRA IZ STUDIJSKE GODINE OBAVEZNA JE ZA SVE STUDENTE.

 

ZA OVJERU SU POTREBNA DVA SEMESTRALNA (ZELENA) LISTA I DVA (ROZA) UPISNA LISTA KOJI SE KUPUJU NA SKRIPTARNICI PRAVNOG FAKULTETA.

 

VAŽNO

 

STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU – ČLAN 145.

(1) Ovjera semestra i studijske godine obavezna je za sve studente.

(2) Semestar se ovjerava na osnovu potpisa nastavnika – nosilaca svih obaveznih i od studenta odabranih izbornih predmeta u tom semestru u indeksu studenta i šefa studentske službe, odnosno drugog lica u slučaju spriječenosti kojeg ovlasti dekan, čime se potvrđuje uredno pohađanje i izvršavanje predviđenih semestralnih obaveza studenta na tim predmetima.

(3) Potpis nastavnika ili drugog, u skladu sa zakonom i ovim statutom, ovlaštenog člana akademskog osoblja o urednom pohađanju i izvršavanju predviđenih semestralnih obaveza iz stava (2) ovog člana predstavlja uvjet za pristup studenta završnom ispitu.

(4) Student koji nije ostvario pravo na potpis nastavnika iz stava (2) ovog člana obavezan je ponovo pohađati nepotpisani predmet ili ponovo pristupiti izvršenju druge neovjerene obaveze studijskim programom predviđene za taj semestar (praksa, završni rad i sl.).

(5) Na osnovu ovjera zimskog i ljetnog semestra izvodi se ovjera studijske godine nakon čega student, u skladu sa zakonom i ovim statutom o dozvoljenom broju prenesenih ECTS bodova odnosno nepoloženih ispita, može upisati zimski semestar naredne studijske godine odnosno narednu studijsku godinu.

LP. Studentska služba

Mix novosti

Opšte novosti
Termini korištenja sala za vježbanje

Termine za korištenje sala za vježbanje možete vidjeti ovdje

Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA   Na osnovu člana 44. Pravila studiranj

Podizanja svijesti o prevarama

Poštovani studenti,   Zadovoljstvo nam je pozvati vas na događaje Međunarodne sedmice podizanja sv

FITNESS - Obavještenje

OBAVJEŠTENJE Poštovani studenti,Ovim putem vas obavještavamo da nastava iz predmeta FITNESS koja je

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima