OBAVJEŠTENJE

Datum kreiranja 02 Septembar 2019

OBAVJEŠTENJE 

Poštovani studenti 2. godine, 240 ECTS

Ovim putem vas obavještavamo da će se ispiti iz predmeta:

- GLOBALIZACIJA U SPORTU kod predmetnog nastavnika prof.dr Dine Mujkića koji je planiran za 13.09.2019. u 9:00, održati 17.09.2019. u 09:00.

- FITNES kod predmetnog nastavnika prof.dr Mensura Vrcića koji je planiran za 17.09.2019. u 08:00, održati 13.09.2019. godine u 08:00.

Mix novosti

Opšte novosti
Obavještenje za studente IV godine-240ECTS

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINE-240 ECTS Poštovani studenti, Ovim putem Vas obavještavamo da je

OBAVIJEST - II UPISNI ROK

OBAVIJEST - II UPISNI ROK Pripremna nastava za upis kandidata u I godinu studija (I ciklus) u studi

KONKURS za izbor akademskog osoblja

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), o

OBAVIJEŠTENJE O OVJERI I UPISU SEMESTRA

OBAVIJEŠTENJE O OVJERI I UPISU SEMESTRA AKADEMSKI KALENDAR ZA STUDIJSKU 2019/2020 OBAVIJEŠTAVAJU SE

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima