Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije

Datum kreiranja 28 Avgust 2019

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj:0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije, kandidata:
Omer Osmanović, MA


Naziv doktorske disertacije: „Modeliranje sistema za utvrđivanje potencijala ljudskih resursa javne uprave iz oblasti sporta i sistema javnog finansiranja kao faktora razvoja sporta u Bosni i Hercegovini“


Komisija za ocjenu doktorske disertacije:


Predsjednik: Dr. Munir Talović, redovni profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu,

Članovi:

1. Dr. Almir Mašala, redovni profesor (mentor) Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
2. Dr. Nusret Smajlović, profesor emeritus, Univerzitet u Sarajevu

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, studentska služba, od 29.08.2019. do 29.09.2019. godine u periodu od 09,00 do 16,00 sati.

Mix novosti

Opšte novosti
OBAVIJEST ZA STUDENTE II I III GODINE

OBAVIJEST ZA STUDENTE II I III GODINE I CIKLUSA STUDIJA, 240 ECTS Poštovani studenti, S obzirom na

Izvještaj komisije za izbor u istraživačko zvanje

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR U ISTRAŽIVAČKO ZVANJE VIŠEG STRUČNOG SARADNIKA

Raspored nastave za ljetni semestar 2019/20

Raspored nastave za ljetni semestar - 2019/2020 preuzmi Opći smjer Menadžment u sportu Kondiciona

OBAVIJEST ZA STUDENTE II GODINE

OBAVIJEST ZA STUDENTE II GODINE, I CIKLUS STUDIJA, 240 ECTS Zbog vremenskih uslova praktična nastav

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima