Obavijest - Prijemni ispit

Datum kreiranja 05 Juli 2019

Obavijest


Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019./'20. godini je realizovana 4. i 5. jula 2019.
Prijemni ispit će se održati u ponedjeljak 8. jula 2019. godine sa početkom u 9:00 sati.Okupljanje kandidata je ispred zgrade Fakulteta. Kandidati su obavezni ponijeti sljedeće:
a) odgovarajuća sportska oprema za aktivnosti u dvorni (šorc, majica, patike, te također za djevojke - prikladan "sportski top" za procjenu tjelesne posture),
b) hemijska olovka za realizaciju pismenog testa
c)identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš)

Mix novosti

Opšte novosti
Revidirana konačna rang lista

Kompletnu revidiranu konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Konačna rang lista prijemnog ispita 2019/2020

Kompletnu konačnu rang listu prijemnog ispita možete vidjeti ovdje

Rezultati prijemnog ispita

Kompletnu preliminarnu listu prijemnog ispita možete vidjeti ovdje

Obavijest - Prijemni ispit

Obavijest Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima