Uvaženi studenti IV godine

Datum kreiranja 26 Juni 2019

Uvaženi studenti IV godine,

Na osnovu vašeg zahtjeva za pomjeranje termina ispita iz predmeta Sportske prehrane, ispit se pomjera za 28.06.2019. u 11h!

Zbog objektivnih razloga za pomjeranje termina ispita, a to je poklapanje ispita studenata koji obnavljaju ili su prenijeli predmet Metodika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, te na osnovu saglasnosti predmetnog nastavnika Sportske prehrane (prof.dr. Amel Mekić), doneseno je kompromisno rješenje u korist studenata!

Ispit je bio zakazan za 27.06.2019. u 11h

Mix novosti

Opšte novosti
Revidirana konačna rang lista

Kompletnu revidiranu konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Konačna rang lista prijemnog ispita 2019/2020

Kompletnu konačnu rang listu prijemnog ispita možete vidjeti ovdje

Rezultati prijemnog ispita

Kompletnu preliminarnu listu prijemnog ispita možete vidjeti ovdje

Obavijest - Prijemni ispit

Obavijest Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima