POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU

Datum kreiranja 20 Juni 2019

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (UPS!) objavljuje

POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE IZ OBLASTI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA

                                                                                  

Ured za podršku studentima (UPS!) obavještava akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu da su otvorene prijave za Program obuke koji se realizira u okviru projekta Visoko obrazovanje - obrazovanje za sve (VOzaSVE/HE4ALL), koji je finansiran od strane UNICEF-a.


Program obuke se sastoji od tri modula na koje se akademsko osoblje može prijaviti. Naglašavamo da se prijava može podnijeti za svaki modul pojedinačno, da jedan drugom nisu uvjet, te možete prijaviti i sva tri modula. Agenda će biti dostavljena nakon okončanja roka za prijavu učešća.

Prvi modul Uvod u inkluzivno obrazovanje će biti realiziran u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u četvrtak, 27.06.2019. i u petak, 28.06.2019.
Molimo da prijavu za učešće na ovom modulu realizirate putem e-obrasca na sljedećem linku:


https://forms.gle/1L5uJbzKn7zrhX9S7

Drugi modul Kroz zajednički rad do inkluzivne prakse će biti realiziran u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u četvrtak, 04.07.2019. i u petak, 05.07.2019.
Molimo da prijavu za učešće na ovom modulu realizirate putem e-obrasca na sljedećem linku:


https://forms.gle/3XmGacyyq63FbMdE9

Treći modul Okruženje koje potiče individualizirano učenje će biti realiziran u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u četvrtak, 11.07.2019. i u petak, 12.07.2019.
Molimo da prijavu za učešće na ovom modulu realizirate putem e-obrasca na sljedećem linku:


https://forms.gle/KXfM7h54Wvp9Sxqu8


 

Program obuke za akademsko osoblje iz oblasti inkluzivnog obrazovanja se realizira uz podršku UNICEF-a.

Mix novosti

Opšte novosti
Organizacija rada UNSA

Poštovani/e, U prilogu Vam na znanje i postupanje dostavljamo predmetnu informaciju. Kompletan pri

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021. godinu(03.07.2020.) Okupljanje studenata ispred Fakulteta je

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT Poštovani budući studenti, Prijemni ispit na Fakultetu sporta i tjeles

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima