NTS 2019 - Najava

Datum kreiranja 14 Juni 2019

NAJAVA
NOVE TEHNOLOGIJE U SPORTU – NTS 2019
MEĐUNARODNI SIMPOZIJ 
Sarajevo, 12. – 14.12.2019.

 

Poštovane kolege i prijatelji, 

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu najavljuje organizaciju 11. Međunarodnog simpozija, Nove tehnologije u sportu – NTS 2019, koji će se održati 12. – 14.12.2019. godine u Sarajevu. 

Od začetka same ideje i organizacije Prvog Međunarodnog simpozija Nove tehnologije u sportu – NTS 2005, organizator Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, predano radi na uspostavljanju i jačanju novih metoda i tehnologija u sportu, te u zadnjih 15 godina okuplja renomirane stručnjake u polju sporta i nauke, dajući svoj doprinos u razvoju istraživačkog i naučnog rada u sportu, a koji je do sada obuhvatao teme:

• sportska medicina;
• sportski trening;
• biomehanika; 
• informacione tehnologije;
• tjelesni odgoj;
• cjeloživotno učenje;
• sportski menadžment;
• inkluzija u sportu;
• sport i zdravlje;
• žene u sportu;
• transformacioni procesi u sportu;
• liderstvo i poduzetništvo u sportu;
• modernizacija sportskog sistema; i mnoge druge aktuelne teme. 

Ovogodišnji 11.Međunarodni simpozij ima za cilj da objedini dosadašnja iskustva, i stoga pokriva širok dijapazon naučnih i istraživačkih polja u sportu. 

Kao i do sada, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu će u saradnji sa tradicionalnim partnerskim institucijama, svim učesnicima obezbijediti prostor razmjene znanja, ideja, vještina u polju novih tehnologija u sportu, te ove godine ujedno ponuditi i mogućnost prijave sažetaka i naučnih radova. 

Više informacija vam dostavljamo u skorije vrijeme, a do tada posjetite zvaničnu web stranicu Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, http://www.fasto.unsa.ba/

S poštovanjem,

prof.dr. Haris Alić
Predsjednik simpozija

 

ANNOUNCEMENT 
NEW TECHNOLOGIES IN SPORT – NTS 2019
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Sarajevo, 12th – 14th December 2019

Dear Colleagues and friends, 

Faculty of Sport and Physical Education, University of Sarajevo has a pleasure to announce the 11th International Symposium New Technologies in Sport NTS 2019, which will be held on 12th – 14th December 2019 in Sarajevo. 

From the very initiation and organisation of First International Symposium New Technologies in Sport – NTS 2005, the organiser Faculty of Sport and Physical Education University of Sarajevo has worked hard into establishing and strengthening new methods and technologies in sport, and has for the past 15 years gathered well known experts in the field of sport and science, giving its contribution to the development of research and scientific work in sport, which has so far covered the following topics: 

• sport medicine;
• sport training;
• biomechanics; 
• information technologies;
• physical education;
• lifelong learning;
• sport management;
• inclusion in sport;
• sport and health;
• women in sport;
• transformational processes in sport;
• leadership and entrepreneurship in sport;
• sport system modernisation; and many other up-to-date topics 

This year's 11th International symposium aims at integrating all the previous experiences, and thus covers a wide range of scientific and research fields in sport. 

As always, Faculty of Sport and Physical Education University of Sarajevo, in cooperation with its traditional partner institutions, will provide an opportunity for all participants to exchange knowledge, ideas, and skills in the field of new technologies in sport, and this year offers an opportunity of submitting abstracts and articles. More information will be provided in due time, but until than please visit the official website of the Faculty of Sport and Physical Education, http://www.fasto.unsa.ba/
Kind regards,

prof.dr. Haris Alić
President of the Symposium

 

Abstract Structure and Format

Abstracts are restricted to 350 words including title, name of the authors and affiliating institutions. One abstract is restricted to one author (first author) and maximum of five coauthors. Each participant can be first author and one of the coauthors on of two different abstracts. Abstract is structured as follows: Aim and Purpose, Methods, results and conclusion. It should not have ani tables, figures, or references. Please download and use prepared template.

 

Abstracts must be submitted by 25th of October 2019.

 

Abstracts that are accepted, after completion of peer – review process, will be published in book of abstracts. Authors will be provided with possibility to publish full scientific paper, free of charge, in scientific journal Homosporticus which is published by Faculty of Sport and Physical Education.

 

Abstract submission

Prepared abstracts are sent to following email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Authors will get and confirmation e-mail, with instructions of peer review process. Abstract submission and revision process are free of charge. All authors will be noticed of the revision process and possible acceptance of the abstract by the 1st of December 2019.

 

Publication fees: 60 € per abstract

 

Download abstract template 

Mix novosti

Opšte novosti
Organizacija rada UNSA

Poštovani/e, U prilogu Vam na znanje i postupanje dostavljamo predmetnu informaciju. Kompletan pri

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021. godinu(03.07.2020.) Okupljanje studenata ispred Fakulteta je

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT Poštovani budući studenti, Prijemni ispit na Fakultetu sporta i tjeles

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima