SPORTOM PROTIV NASILJA I ISKLJUČENOSTI

Datum kreiranja 12 Juni 2019

SPORTOM PROTIV NASILJA I ISKLJUČENOSTI
MULTIPLIER SPORTSKI DOGAĐAJ
SAVE CLUBS – 30.04.2019.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu uspješno realizuje četvrti po redu Erasmus + sport projekat, sufinansiran od strane Evropske komisije, pod nazivom Sport Against Violence and Exclusion – SAVE“, Sportom protiv nasilja i isključenosti – SAVE. Realizacija projekta je započela početkom 2018. godine, u saradnji i pod vođstvom Konzorcija SAVE.

Jedna od aktivnosti realizacije projekta je organizacija sportskog događaja sa multiplicirajućim učinkom, koji ima za cilj promociju projekta i realizovanih projektnih aktivnosti ka ciljnim grupama i interesnim stranama.

S tim u vezi, projektni tim SAVE Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja organizovao je Multiplier Sportski događaja pod nazivom SAVE Clubs, 30. aprila 2019. godine u prostorijamaOlimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. 

SAVE Clubs događaj je imao za cilj primarno da upozna i pozove sportske klubove da se registruju na SAVE platformu, te na taj način obezbijede međunarodnu promociju svoga kluba. SAVE platforma je još uvijek otvorena za registraciju pa svi zainteresovani su i više nego dobrodošli da se registruju putem linka: https://www.sportsave.eu/save-clubs
Tokom ovog događaja prezentovane su i do sada realizovane aktivnosti u projektu, te i predstojeća edukacija SAVE, koja je namijenja studentima i trenerima.

Više o projektu SAVE možete pročitati na oficijelnoj web stranici projekta: https://www.sportsave.eu/
A svakako posjetite i facebook stranicu projekta: https://www.facebook.com/sportagainstviolence/

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Organizacija rada UNSA

Poštovani/e, U prilogu Vam na znanje i postupanje dostavljamo predmetnu informaciju. Kompletan pri

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021. godinu(03.07.2020.) Okupljanje studenata ispred Fakulteta je

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT Poštovani budući studenti, Prijemni ispit na Fakultetu sporta i tjeles

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima