Obavještenje za studente

Datum kreiranja 17 Maj 2019

Obavještenje za studente

I godina studija (240)
Zbog odsustva prof. dr. Slavenka Likića, u utorak 21. maja 2019. će teoretsku nastavu iz predmeta Atletika, u terminu 8:30 -10:00 sati, realizirati prof. dr. Mensur Vrcić.
Prof. dr. Mensur Vrcić će također realizirati i praktičnu nastavu, u četvrtak 23. maja 2019. u terminima: Prva grupa 8:30 – 10:00 sati; Druga grupa 10:15 – 11:45 sati.
Praktična nastava za utorak 21. maj 2019. biće nadoknađena 31. maja u naknadno zakazanom terminu.

I godina (60)
Zbog odsustva prof. dr. Izeta Bajramovića, u utorak 21. maja 2019. će teoretsku nastavu iz predmeta Teorija sporta, u terminu 12:00 -13:30 sati, realizirati doc. dr. Đenana Imamović.

Mix novosti

Opšte novosti
Obavještenje za studente IV godine-240ECTS

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINE-240 ECTS Poštovani studenti, Ovim putem Vas obavještavamo da je

OBAVIJEST - II UPISNI ROK

OBAVIJEST - II UPISNI ROK Pripremna nastava za upis kandidata u I godinu studija (I ciklus) u studi

KONKURS za izbor akademskog osoblja

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), o

OBAVIJEŠTENJE O OVJERI I UPISU SEMESTRA

OBAVIJEŠTENJE O OVJERI I UPISU SEMESTRA AKADEMSKI KALENDAR ZA STUDIJSKU 2019/2020 OBAVIJEŠTAVAJU SE

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima