JEDNODNEVNI IZLET NA CREPOLJSKO

Datum kreiranja 18 April 2019

JEDNODNEVNI IZLET NA CREPOLJSKO
Vrh Crepoljsko 1524 m nv

U sklopu redovne nastave po planu i programu iz predmeta Planinarsrvo (VI semestar - 240 ECTS) predmetni nastavnik prof.dr. Elvir Kazazović organizuje jednodnevni izlet na Crepoljsko (20. april 2019. godine).

SVAKI GRAĐANIN BOSNE I HERCEGOVINE DUŽAN JE DA SE UPOZNA SA PRIRODNIM LJEPOTAMA SVOJE IZUZETNO LIJEPE DOMOVINE.
Polazna tačka: 9:00 h - apoteka u gradskom naselju Sedrenik (700 m nv)
Pristup iz Sarajeva do polazne tačke: vlastitim ili javnim prevozom minibusom linija br. 74 Park - Sedrenik ili br. 55 Kovači – Sedrenik, svakim danom.
Visinska razlika: 824 m
Mjesta za odmor: na Baricama, Čavljaku i Pjeskovitoj ravni
Ručak iz ruksaka.
Povratak prema Sarajevu u popodnevnim satima prema naknadnom dogovoru.
CIJENA IZLETA: BESPLATNO
Vodič izleta ima pravo izmjene plana prema uvjetima na terenu. Eventualni prijedlozi i primjedbe biti će razmotreni.

POTREBNA OPREMA: planinarske cipele, zaštita od kiše i ostala oprema potrebna za jednodnevni planinarski izlet.
VODIČ/REALIZATOR: prof.dr. Elvir Kazazović 060 339 1922
OBAVJEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE ZA IZLET DA SE MOGU PRIJAVITI DO PETKA 19. 04. 2019. GODINE

''ZNAJ, DOMOVINU MOŽE NAJVIŠE VOLJETI ONAJ, KOJI JE NAJBOLJE POZNAJE''

Mix novosti

Opšte novosti
DVODNEVNI IZLET NA ORMANJ

DVODNEVNI IZLET NA ORMANJVrh Ormanja 1143 mnv U sklopu redovne nastave iz predmeta Planinarstvo (24

Obavijest o zamjeni časova i održavanja nastave

Poštovani, U sklopu redovne nastave iz predmeta Izleti i Logorovanje - III godina - 240 ECTS, a po

Obavještenje za studente

Obavještenje za studente I godina studija (240)Zbog odsustva prof. dr. Slavenka Likića, u utorak 21

Odluka - poništenje postupka nabavke

Odluku o poništenju postupka nabavke možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima