Sporazum o saradnji

Datum kreiranja 28 Februar 2019

SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

I

JU „ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU“ KANTONA SARAJEVO

Dana 26.02.2019. godine u prostorijama Fakulteta potpisan je sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i JU „Zavod za sportsku medicinu“ Kantona Sarajevo. Sporazum su potpisali dekan Fakulteta prof.dr. Haris Alić i direktor JU „Zavoda za sportsku medicinu“ prof.dr. Adnan Hadžimuratović.

Činom potpisivanja ozvaničen je početak saradnje u oblastima u kojima djeluju ove dvije institucije. Direktor prof.dr. Adnan Hadžimuratović u svom obraćanju istakao je bliskost djelovanja institucija te raniju saradnju koja je postojala između Fakulteta i Zavoda. Također je naveo važnost zajedničkog pristupa u dijagnostikovanju stanja sportista, analize rezultata te zajedničkih planova kada je u pitanju podrška sportskog sistema u Kantonu Sarajevo i šire.

Dekan Fakulteta prof.dr. Haris Alić je naveo namjere Fakulteta da bude na raspolaganju za sve značajne projekte, te za saradnju sa srodnim institucijama, kako bi se zajedničim djelovanjem iskoristili materijalni resursi, stručni i naučni potencijali s ciljem prevazilaženja problema u školskom i sportskom sistemu, te unapređenju istog.

Generalno, važnost saradnje ove dvije institucije će se manifestovati u praksi kroz: projektno djelovanje; testiranje, mjerenje i evaluaciju; planiranje i programiranje specifičnih procesa; razmjenu kadrova; saradnju i društveno djelovanje; edukaciju; organizacija seminara, konferencija i naučnoistraživačkih radionica.

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Evaluacija rada nastavnog osoblja

Evaluacija rada nastavnog osoblja i ocjena od strane studenata za ljetni semestar 2019/2020. U toku

Puno radno vrijeme

Poštovani, U skladu sa uputstvom Rektora Univerziteta u Sarajevu, od ponedjeljka 18.05.2020. godine

Odluka i plan javnih nabavki

Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki možete vidjeti ovdje Plan javnih nabavki možete vidjeti ovd

Anketa za studente

NAČINI NA KOJE STUDENTI UNIVERZITETA U SARAJEVU PROVODE SLOBODNO VRIJEME TOKOM PERIODA OD UVOĐENJA V

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima