OBAVIJEŠTENJE O OVJERI SEMESTRA

Datum kreiranja 25 Februar 2019

OBAVIJEŠTENJE O OVJERI SEMESTRA

 

OBAVIJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE SE OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJTNJI SEMESTAR VRŠITI OD 25.02. DO 04.03.2019. GODINE OD 09:00 DO 16:00 SATI.

OVJERA SEMESTRA IZ STUDIJSKE GODINE OBAVEZNA JE ZA SVE STUDENTE.

ZA OVJERU SU POTREBNA DVA SEMESTRALNA (ZELENA) LISTA KOJA SE KUPUJU U SKRIPTARNICI PRAVNOG FAKULTETA.

VAŽNO

STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU - ČLAN 145

(Ovjera semestra i studijske godine)

(1)Ovjera semestra i studijske godine obavezna je za sve studente.

(2)Semestar se ovjerava na osnovu potpisa nastavnika – nosilaca svih obaveznih i od studenta odabranih izbornih predmeta u tom semestru u indeksu studenta i šefa studentske službe, odnosno drugog lica u slučaju spriječenosti kojeg ovlasti dekan, čime se potvrđuje uredno pohađanje i izvršavanje predviđenih semestralnih obaveza studenta na tim predmetima.

(3)Potpis nastavnika ili drugog, u skladu sa zakonom i ovim statutom, ovlaštenog člana akademskog osoblja o urednom pohađanju i izvršavanju predviđenih semestralnih obaveza iz stava (2) ovog člana predstavlja uvjet za pristup studenta završnom ispitu.

(4)Student koji nije ostvario pravo na potpis nastavnika iz stava (2) ovog člana obavezan je ponovo pohađati nepotpisani predmet ili ponovo pristupiti izvršenju druge neovjerene obaveze studijskim programom predviđene za taj semestar (praksa, završni rad i sl.).

(5)Na osnovu ovjera zimskog i ljetnog semestra izvodi se ovjera studijske godine nakon čega student, u skladu sa zakonom i ovim statutom o dozvoljenom broju prenesenih ECTS bodova odnosno nepoloženih ispita, može upisati zimski semestar naredne studijske godine odnosno narednu studijsku godinu.

LP . STUDENTSKA SLUŽBA

 

Mix novosti

Opšte novosti
POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (UPS!) objavljuje POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVE

NTS 2019 - Najava

NAJAVANOVE TEHNOLOGIJE U SPORTU – NTS 2019MEĐUNARODNI SIMPOZIJ Sarajevo, 12. – 14.12.2019.   Pošto

DVODNEVNI IZLET NA ORMANJ

DVODNEVNI IZLET NA ORMANJVrh Ormanja 1143 mnv U sklopu redovne nastave iz predmeta Planinarstvo (24

SPORTOM PROTIV NASILJA I ISKLJUČENOSTI

SPORTOM PROTIV NASILJA I ISKLJUČENOSTIMULTIPLIER SPORTSKI DOGAĐAJSAVE CLUBS – 30.04.2019. Fakultet

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima