SPORAZUM O SURADNJI

Datum kreiranja 10 Januar 2019

SPORAZUM O SARADNJI
sklopljen između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Gym Champion

Dana, 09.01.2019. godine, u prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, sklopljen je sporazum o saradnji između FASTO-a i Gym Champion. Ovim sporazumom kolektiv Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i GYM CHAMPION dogovaraju poticanje i uzajamno podupiranje saradnje s ciljem napretka u obrazovanju kada su u pitanju sport, nauka i struka.

Prof.dr.Haris Alić, dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja istakao je da je potpisivanje ovog sporazuma značajno za studente našeg fakulteta, za njihovu praksu i dobru podlogu za budućnost u radu. Prodekan fakulteta za sport i tjelesni odgoj prof.dr. Eldin Jelešković, rekao je da se potpisivanjem ovog sporazuma daju dodatne mogućnosti studentima, kada je u pitanju dodatna edukacija studenata našeg fakulteta. Direktor Instituta za dijagnostiku FASTO , doc.dr. Erol Kovačević, istakao je da se saradnjom fakulteta i gym Champion proširuje mogućnost kvalitetnijeg i modernijeg načina rada instituta, te da je obostrana korist kada je u pitanju ovaj sporazum.

Gosp. Nedim Babić, rekao je da lijep osjećaj biti jednim dijelom partner našem fakultetu , te da mu je izuzetno drago što je potpisao ovaj sporazum i da ovaj sporazum otvara neka nova vrata, ne samo našem fakultetu, već i Gym Champion-u.

 

Mix novosti

Opšte novosti
SPORAZUM O SURADNJI

SPORAZUM O SARADNJIsklopljen između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Gy

KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj: 01-4699/18 od 13.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univer

“Potpisivanje sporazuma o saradnji FASTO - KJP ZOI 84”

“Potpisivanje sporazuma o saradnji FASTO - KJP ZOI 84”   Dana, 08.01.2019. godine u organizaciji F

Rekordan broj radova i učesnika

Prijem radova za CSA konferenciju je završen sa do sada rekordnim brojem pristiglih naučnih radova:

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima