“Potpisivanje sporazuma o saradnji FASTO - KJP ZOI 84”

Datum kreiranja 09 Januar 2019

“Potpisivanje sporazuma o saradnji FASTO - KJP ZOI 84”

 

Dana, 08.01.2019. godine u organizaciji Fakulteta za sport i tjelesni odgoj, Univerziteta u Sarajevu, potpisan je ugovor o saradnji sa KJP “ZOI ꞌ84”.

 

Direktor preduzeća mr.sci. Nevres Alispahić, istakao je da se potpisivanjem ovog Ugovor otvara mogućnosti studentima Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja da budu uključeni u realizaciju mnogobrojnih projekata koje organizuju “ZOI 84”.

 

Dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prof.dr. Haris Alić iskazao je veliko zadovoljstvo na prilici da se započne ovakav oblik saradnje, te obzirom da naš fakultet na oba ciklusa kao obavezan dio ima realizaciju praktične nastave iz oblasti zimskih sportova ovakav vid saradnje je veoma važan za studente našeg Fakulteta.

 

Na ovom sastanku, pored direktora “ZOI 84” gospodina mr.sci. Nevresa Alispahića i dekana FASTO-a prof.dr. Harisa Alića, prisustvovali su i članovi menadžmenta prof.dr. Munir Talović, prof.dr. Rasim Lakota, prof.dr. Eldin Jelešković, doc.dr. Erol Kovačević, Denis Čaušević, MA, te predsjednik katedre Zimski sportovi, prof.dr. Nermin Nurković.

 

Mix novosti

Opšte novosti
DVODNEVNI IZLET NA ORMANJ

DVODNEVNI IZLET NA ORMANJVrh Ormanja 1143 mnv U sklopu redovne nastave iz predmeta Planinarstvo (24

Obavijest o zamjeni časova i održavanja nastave

Poštovani, U sklopu redovne nastave iz predmeta Izleti i Logorovanje - III godina - 240 ECTS, a po

Obavještenje za studente

Obavještenje za studente I godina studija (240)Zbog odsustva prof. dr. Slavenka Likića, u utorak 21

Odluka - poništenje postupka nabavke

Odluku o poništenju postupka nabavke možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima