„Kurikularna reforma i inkuzija u nastavi“

Datum kreiranja 07 Januar 2019

„Kurikularna reforma i inkuzija u nastavi“

Dana 27.12.2018. godine u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu održan je okrugli sto u sklopu drugog dana naučno – stručna konferencija pod nazivom „Kurikularna reforma i inkluzija u nastavi.“ Okruglom stolu prisustvovali su dekani i prodekani sa 9 Fakulteta, odnosno Univerziteta. Učesnici drugog dijela Konferencije su: Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci, Fakultet sportskih nauka Panevropskog Aperion univerziteta, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Konačna rang lista prijemnog ispita 2019/2020

Kompletnu konačnu rang listu prijemnog ispita možete vidjeti ovdje

Rezultati prijemnog ispita

Kompletnu preliminarnu listu prijemnog ispita možete vidjeti ovdje

Obavijest - Prijemni ispit

Obavijest Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u

Posljednji pozdrav prof.dr Ljubiši Zečeviću

Posljednji pozdrav prof.dr Ljubiši Zečeviću S tugom i osjećajem iskrene žalosti primili smo tužnu v

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima