„Kurikularna reforma i inkuzija u nastavi“

Datum kreiranja 07 Januar 2019

„Kurikularna reforma i inkuzija u nastavi“

Dana 27.12.2018. godine u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu održan je okrugli sto u sklopu drugog dana naučno – stručna konferencija pod nazivom „Kurikularna reforma i inkluzija u nastavi.“ Okruglom stolu prisustvovali su dekani i prodekani sa 9 Fakulteta, odnosno Univerziteta. Učesnici drugog dijela Konferencije su: Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci, Fakultet sportskih nauka Panevropskog Aperion univerziteta, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Raspored termina za vježbanje

RASPORED TERMINA ZA VJEŽBANJEZA LJETNI SEMESTAR AK. 2018/19. godine Kompletan raspored možete pogle

“DAN OTVORENIH VRATA”

UNIVERZITET U SARAJEVU “DAN OTVORENIH VRATA” FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Dana, 14.03.2019.

Dopune tema završnih radova

Dopune tema završnih radova I ciklusa možete pogledati ovdje

PROMOCIJA UPISA NA FAKULTET

PROMOCIJA UPISA NA FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U okviru manifestacije "Dani otvorenih vrata"

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima