First Festival of Sport

Datum kreiranja 16 Oktobar 2018

First Festival of Sport at the Faculty of Sport and Physical Education 

University of Sarajevo
MATCH – Social Inclusion Opportunities

Faculty of Sport and Physical Education, University of Sarajevo announces the First Festival of Sport, which is to be organised on the 25th October 2018 within the implementation of the Erasmus + Sport MATCH – Social Inclusion Opportunities project.

As the final activity of the project MATCH, the Festival of Sport aims towards establishing, strengthening and promoting sport as a powerful education tool, which promotes different values, such as tolerance, solidarity, cooperation and intercultural vision of the society. Furthermore, it enables everyone coming from different layers of society to overcome the speech of hatred so that they could fight against all forms of prejudice, racism, and xenophobia. For this reason, it is important to include young people coming from different social groups in order to be open towards intercultural ideas, with an aim to become ambassadors of tolerance.

All the activities of the MATCH project, such as training and Job-shadowing activities (Mediterraneo Antirazzista festival) held in Palermo, which the four students at the Faculty of Sport and Physical Education University of Sarajevo attended, have led to acquiring the knowledge and practical experiences in the organisation of similar events. As a result, the students of the Faculty of Sport and Physical Education University of Sarajevo have become trainers who have transferred their acquired knowledge and skills to volunteers/students of the Faculty (their peers), and as such will contribute immensely to the organisation of the First Festival of Sport.

In a nutshell all these activities represent the aim of the project MATCH “social inclusion”, which is a two year project co-financed by the Erasmus + programme, with an intent to improve the aspect of social inclusion and to offer equal opportunities to young people, who belong to endangered groups, by motivating and increasing their participation in sport activities.

 

Prvi Festival sporta na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
i
Aktivnosti edukacije volontera
u
sklopu projekta MATCH – Social Inclusion Opportunities

U okviru realizacije Erasmus + Sport projekta MATCH – Prilike socijalne inkluzije, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu organizuje Prvi Festival sporta, koji je planiran za 25. oktobar 2018. godine u Sali za inkluziju Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

Kao finalna aktivnost projekta MATCH, Festival sporta ima za cilj da uspostavi, ojača i promoviše sport kao moćan edukativni alat u promovisanju različitih vrijednosti, kao što su tolerancija, solidarnost, saradnja i interkulturalna vizija društva. Nadalje, omogućuje ljudima koji dolaze iz različitih društvenih slojeva stanovništva da pređu preko govora mržnje koje su mogli čuti, te da se na taj način bore protiv bilo kojeg oblika predrasuda, rasizma i ksenofobije. U tu svrhu, posebno je važno uključiti mlade koji dolaze iz različitih društvenih skupina kako bi ih otvorili interkulturalnim idejama, a u cilju da postanu ambasadori poruka tolerancije.

Upravo su sve aktivnosti projekta MATCH, poput edukacije i Job-shadowing aktivnosti tokom koje su četiri studenta sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu imala priliku posjetiti Palermo i učestvovati u aktivnostima projekta, poput organizacije i održavanja Mediterraneo Antirazzista festivala u Palermu, vodile ka usvajanju znanja i praktičnog iskustva u organizaciji sličnih događaja. U konačnici, studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu su postali svojevrsni treneri, te tokom edukacije volontera/studenata (svojih vršnjaka) Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prenijeli usvojena znanja i praktična iskustva, i na taj način omogućili da se Prvi Festival Sporta organizuje upravo na Fakultetu.

Projekt MATCH "Društveno uključivanje", je projekat dvogodišnje saradnje sufinansiran u okviru Erasmus + programa, s namjerom da unaprijedi društvenu uključenost i pruži jednake mogućnosti mladim osobama koje su u nepovoljnom položaju, poticanjem i povećanjem učešća u sportskim aktivnostima.

Mix novosti

Opšte novosti
OBAVJEŠTENJE-PLIVANJE

OBAVJEŠTENJE-PLIVANJE Poštovani studenti,Ovim putem Vas obavještavamo da se I kolokvij (teoretski i

POZIV za učešće na programu edukacije

POZIV za učešće na programu edukacije SAVE - Sport Against Violence and Exclusion 06. – 10.05.201

Obavještenje o prezentaciji prjekta doktorske disertacije

Broj: 02-1462/19Sarajevo, 19.04.2019. godine                                                      

OBAVJEŠTENJE - Licenciranje u sportu

Poštovani studenti, Ovim putem vas obavještavamo da se nastava iza predmata Licenciranje u sportu,

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima