Slobodni termini za vježbanje

Datum kreiranja 02 Oktobar 2018

Kompletnu tabelu slobodnih termina za vježbanje, u zimskom semestru za 20018-2019. godinu, možete pogledati ovdje

Mix novosti

Opšte novosti
K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja Metodika i metodologija u sportu - 1 izvršilac – nastavn

Obavjest - produženje roka za upis

Kompletnu obavjest o produženju roka za upis studenata u prvu studijsku godinu II ciklusa studija u

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima