Posjeta profesorica sa Univerziteta sporta u Litvaniji

Datum kreiranja 01 Oktobar 2018

Posjeta profesorica sa Univerziteta sporta u Litvaniji

05.10.2018.

 

Poštovani nastavnici,

Dragi studenti,

 

U sklopu međunarodne saradnje sa Univerzitetom sporta u Litvaniji, ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete predavanjima profesorica, prof.dr Irena Valantine i prof.dr. Ilona Tilindienė sa Univerziteta sporta u Litvaniji, koji će se održati 05.10.2018. godine (petak) od 09:30 do 11:30 sati u prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu.

Navedena predavanja će se organizovati u sklopu Među-institucionalne saradnje Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta sporta u Litvaniji.

Predavanja će se održati na sljedeće teme:

Interdisciplinarni aspekt projektnog menadžmenta sa posebnim akcentom na sportski menadžment

Motivacijska teorija uspjeha i mogućnosti uspostavljanja motivacijskog uspjeha kroz trening

Problem nasilničkog ponašanja i preventivne mjere kroz sportske aktivnosti

Sportske igre za djecu u cilju smanjenja agresivnog ponašanja

 

Mix novosti

Opšte novosti
Teme završnih i master radova

Teme završnih i master radova za akademsku 2018/2019 godinu možete pogledati ovdje Obrazac za prija

Humanity in Action BiH

Humanity in Action BiH otvara poziv za prijave studenata_tica na jednomjesečni ljetni program o ljud

SPORAZUM O SURADNJI

SPORAZUM O SARADNJIsklopljen između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Gy

KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj: 01-4699/18 od 13.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univer

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima