FASTO na “Maršu mira 2018”

Datum kreiranja 12 Juli 2018

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

n/r dekanu, prof.dr Haris Alić

Sarajevo,12.07.2018.

IZVJEŠTAJ: o aktivnostima učesnika sa Fasto-a na “Maršu mira 2018” godine

Poštovani,

kao kordinator aktivnosti dostavljam Vam izvještaj o odlasku i učešću nastavnika i studenata Fakultet sporta i tjelesnog odgoja na “Maršu mira 2018”, te komemoraciji i dženazi žrtvama genocida u Srebrenici. Marš mira je postao tradicionalna aktivnost studenata i nastavmika na Fakultetu sporta I tjelesnog odgoja Univerziteta u sarajevu. Aktivnosti vezane za pripremu i pomoć organizovanju studenata sa našeg Fakulteta za učešće na tradicionalnom pješačkom pohodu “Marš mira 2018” koordinirao je doc.dr. Erol Kovačević ispred nastavnika Fakulteta, a sve uz podršku menadžmenta Fakultet sporta i tjelesnog odgoja i resornog Ministra prof.dr.Elvira Kazazovića. U pripremi organizacije “Marš mira 2018” a ispred Planinarskog društva FASTO aktivno su učestvovali prof.dr.Elvir Kazazović, doc.dr. Erol Kovačević i prof.dr. Amel Mekić koji su uz pomoć studenata realizovali već tradicionalnu “planinarsku transferzalu Marš mira”. Svi prijavljeni student su aktivno pomogli učesnicima da uspješno prođu navedenu transferzalu. Po završetku marša za 1000 učesnika koji su ove godine po drugi puta u okviru pomenutog projekta prošli planinarsku transferzalu uručene su zahvalnice Planinarskog društva FASTO. U konačnici 16 studenata našeg Fakulteta je u period od 07.07 do 11.07. 2018 godine učestvovalo na pješačkom pohodu od Neuzka do Srebrenice tj.“Maršu mira 2018” te komemoraciji i dženazi u Potočarima za žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini iz jula 1995 godine. Sve aktivnoti vezane za prevoz i smještaj kao i logističku podršku bile su podpomognute od strane Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Ministarstva za obrazovanje, nauku i makade Kantona Sarajevo i ljudi iz organizacionog odbora. Ovome ide u prilog činjenica da su se svi učesnici sa Fakulteta u dobrom raspoloženju i što je najvažnije potpuno zdravi vratili u Sarajevo. Također, neophodno je istaknuti da su student našeg fakulteta zbog izrazito teških vremenskih uslova i stanja na tereneu, pokazali veliku humanist i pomaogli značajnom broju učesnika marša koji nisu bili u stanju da samostalno savladaju težak I nepristupačan teren na trasi Marša mira.

S poštovanjem!

Podnosilac izvještaja

Doc.dr Erol Kovačević

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Raspored termina za vježbanje

RASPORED TERMINA ZA VJEŽBANJEZA LJETNI SEMESTAR AK. 2018/19. godine Kompletan raspored možete pogle

“DAN OTVORENIH VRATA”

UNIVERZITET U SARAJEVU “DAN OTVORENIH VRATA” FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Dana, 14.03.2019.

Dopune tema završnih radova

Dopune tema završnih radova I ciklusa možete pogledati ovdje

PROMOCIJA UPISA NA FAKULTET

PROMOCIJA UPISA NA FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U okviru manifestacije "Dani otvorenih vrata"

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima