Ljetna škola 2018

Datum kreiranja 29 Juni 2018

Izvedbeni plan realizacije ljetne škole možete pogledati ovdje

Mix novosti

Opšte novosti
Teme završnih i master radova

Teme završnih i master radova za akademsku 2018/2019 godinu možete pogledati ovdje Obrazac za prija

Humanity in Action BiH

Humanity in Action BiH otvara poziv za prijave studenata_tica na jednomjesečni ljetni program o ljud

SPORAZUM O SURADNJI

SPORAZUM O SARADNJIsklopljen između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Gy

KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj: 01-4699/18 od 13.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univer

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima