AtLETyC i završna konferencija

Datum kreiranja 29 April 2018

Peti sastanak partnera projekta AtLETyC i završna konferencija

19. i 20. april 2018., Torino, Italija

 

 

U sklopu implementacije projekta „Edukacija sportaša u poduzetništvu – novi pristup dvojnoj karijeri sportaša – AtLETyC“, u Torinu, Italija, 19. i 20. aprila 2018. godine održan je peti sastanak partnera i završna konferencija.

 

U sklopu održanog sastanka i konferencije, članovi projektnog tima FASTO su predstavili sve dosadašnje uspješno finalizirane aktivnosti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu koji je u svojstvu partnera Konzorcija učestvovao u implementaciji navedenog projekta. Važno je spomenuti da su indikatori uspješnosti završenih aktivnosti zadovoljavajući, te da je u projektu postignuto i više od predviđenog. Koordinator projekta FH Joanneum je također zadovoljan dosadašnjom implementacijom projekta, te je preostala još jedna aktivnost da se finalizira prije nego implementacija projekta bude zvanično završena što je planirano 30 juna 2018. godine.

 

Također, u sklopu organizacije finalne Konferencije AtLETyC, svi partneri su imali priliku podijeliti svoja iskustva sa učesnicima Konferencije, te je u skladu sa tim, doc.dr. Mujkić prisutnima iskazao veliko zadovoljstvo učešća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu u jednom ovakvom projektu i istakao koristi koje jedna institucija zaista može da ima od učešća u istim ili sličnim međunarodnim projektima.

 

Po povratku, projektni tim FASTO ima za zadatak da zajedno sa BiH partnerom Konzorcija, Olimpijskim komitetom BiH organizuje networking event, te da počne sa zatvaranjem samog projekta.

 

U cilju održavanja projekta namijenjenog za vrhunske sportaše i njihovu edukaciju u polju poduzetništva, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu će imati dostupan edukacijski program razvijen od strane svih partnera Konzorcija AtLETyC, koji će sigurno pronaći svoju namjenu u nekim od budućih inicijativa Fakulteta.

 

Mix novosti

Opšte novosti
SPORAZUM O SURADNJI

SPORAZUM O SARADNJIsklopljen između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Gy

KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj: 01-4699/18 od 13.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univer

“Potpisivanje sporazuma o saradnji FASTO - KJP ZOI 84”

“Potpisivanje sporazuma o saradnji FASTO - KJP ZOI 84”   Dana, 08.01.2019. godine u organizaciji F

Rekordan broj radova i učesnika

Prijem radova za CSA konferenciju je završen sa do sada rekordnim brojem pristiglih naučnih radova:

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima