Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Datum kreiranja 16 Februar 2018

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast transformacioni procesi u sportu (2 izvršioca)

Kompletan izvještaj možete pogledati ovdje

Mix novosti

Opšte novosti
15. Međunarodna naučna konferencija

15. Međunarodna naučna konferencija Transformacioni procesi u sportu “Sport Performance”12. – 15. ap

Javni konkurs za izbor dekana

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA (RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE) FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGO

Konkurs za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluke Vijeća fakulteta broj:01-803/18 od 16.02.2018. godine i saglasnosti Senata Univerzi

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 11.04.

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima