ISHRANA I SUPLEMENTACIJA U SPORTU

Datum kreiranja 12 Januar 2018

Jučer 10.01.2018. godine, na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja studenti IV godine organizovali su konferenciju pod nazivom " ISHRANA I SUPLEMENTACIJA U SPORTU".
Studenti završne godine pokazali su umijeće i spremnost na organizovanje ovakvog tipa sportske manifestacije. Zahvalili bih se svim kolegama studentima, gostima i uvaženim profesorima. Postavili smo nove standarde u organizaciji.
Posebno bih se zahvalili ELIT NUTRITION na partnerstvu u organizaciji i prigodnim poklonima za sve prisutne. Zahvalili bih se i Džemalu Gekiću na odlicnoj prezentaciji, zatim našem prfesoru Ifetu Mahmutoviću, našem najboljem džudisti svih vremena i profesoru na predmetu Sportska prehrana Amelu Mekiću i ostavim govornicima Haris Brko Biber, Nedžad Imamagić, Ivan Jurič, Alma Bajraktarević, Hamza Komar i Muamer Hećimović.

Hvala vam još jednom i vidimo se sljedeće godine na II konferenciji. Sportski pozdrav!

#SISkonferencija
#suplementacijaiishranausportu
#FASTO

 

Mix novosti

Opšte novosti
KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj:01-9/18 od 28.12.2017. godine i broj:01-468/18 od 31.1.2018.g

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 20. 02

Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast trans

Izvještaj za izbor nastavnika - Metodika i metod. u sportu

Izvješaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast  metod

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima