IGRE BEZ GRANICA

Datum kreiranja 05 Januar 2018

U petak, 05.01.2018. godine u sklopu predmeta Menadžment sportskih manifestacija, studenti IV godine su uspješno organizovali i realizovali manifestaciju pod nazivom "Igre bez granica". Studenti su se takmičili kroz razne igrice: nošenje ping-pong loptice u kašici, vuča konopca, skakanje u vrećama, probijanje balona. Uvaženi profesori, gosti i studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja istinski su uživali. Ovu manifestaciju su uljepšali i dodatno podržali šesterostruki prvaci Kantona Sarajevo, državni i internacionalni prvaci članovi Karate klub "Perfekt", hip-hop grupa koju su činili Benjamin, Alen, Tea, Vildana i Selma, te višestruki državni prvaci u standardnim i latinoameričkim plesovima, plesni par Amel Šito i Tamara Mičić.
Zahvaljujemo se svim učesnicima, profesorima, gostima i fotografu Šehić Mirzi na divnim fotografijama.

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj:01-9/18 od 28.12.2017. godine i broj:01-468/18 od 31.1.2018.g

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 20. 02

Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast trans

Izvještaj za izbor nastavnika - Metodika i metod. u sportu

Izvješaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast  metod

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima