Adnan Rudan na edukaciji Humanity in Action

Datum kreiranja 22 Decembar 2017

Student Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu, učesnik projekta organizacije Humanity in Action

Adnan Rudan, student druge godine Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu je učestvovao u devetodnevnom edukativnom programu organizacije Humanity in Action, koji se odvijao od 2. do 10. decembra 2017. godine. Edukativni program je dio velikog projekta pod nazivom „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“, kojeg implementira upravo Humanity in Action zajedno sa National Endowment for Democracy, a Adnan je jedini student Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja koji učestvuje u ovom projektu, i koji se samoincijativno prijavio na učešće u navedenom projektu.

Projekt za cilj ima osnaživanje mladih kroz prenošenje znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja i razvijanje komunikacijskih, istraživačkih i liderskih vještina, a sastoji se od pet faza: devetodnevni edukativni program, individualno istraživanje, trening projektnog i finansijskog menadžmenta, implementacija grupnih projekata i promocija rezultata projekata u medijima i lokalnim zajednicama. Studenti koji su prisustvovali edukativnom programu mogli su slušati predavanja o medijskom aktivizmu, pomirenju, demokratizaciji, studentskom aktivizmu, i također učestvovati u debatama sa kolegama iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine.

Ovim putem želimo promovisati aktivno vannastavno učešće naših studenata, potaknuti i druge studente Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja da također aktivno učestvuju u programima ili aktivnostima koje su korisne kako za lični razvoj tako i za razvoj zajednice. Bitno je spomenuti da je Adnan svojim učešćem također i promovisao Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

Našem studentu želimo sreću u predstojećim aktivnostima, uz našu neizostavnu podršku!

 

Mix novosti

Opšte novosti
Izbor asistenta - Zimski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Zimski sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog možete

Izbor asistenata - Timski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenata na oblast Timski sportovi – 2 izvršioca Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Metodika i Metodologija u sportu

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Metodika i Metodologija u sportu – 1 izvršilac  Kom

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima