Ministar Osmanović u posjeti FASTO-a

Datum kreiranja 12 Decembar 2017

Ministar Osmanović posjetio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović, zajedno sa pomoćnikom ministra za sport Suvadom Džafićem posjetili su Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

Ministar Osmanović razgovarao je sa rukovodstvom fakulteta o mogućnostima za uspostavljanje čvršće saradnje Ministarstva civilnih poslova BiH i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, s obzirom na nadležnosti koje Ministarstvo ima u oblasti sporta.

„Posebno nam je značajna pomoć koju nam mogu pružiti stručnjaci zaposleni na fakultetu u savjetodavnom smislu na projektima u sportu u kojima Ministarstvo učestvuje. Vaša znanja i iskustva izuzetno su nam značajna, posebno u realizaciji evropskih projekata“, rekao je ministar Osmanović.

Tokom posjete ministra civilnih poslova Adila Osmanovića Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, konstatirano je da je potrebno više raditi na međunarodnoj saradnji sarajevskog fakulteta za sport i tjelesni odgoj sa srodnim ustanovama iz drugih država. Ocjenjeno je da Ministarstvo civilnih poslova u okviru svojih nadležnosti, može pomoći u uspostavljanju kontakata između pojedinih institucija.

Ministarstvo cijeni pomoć stručnjaka u projektima koje realizuje

 

Mix novosti

Opšte novosti
XVI Međunarodna naučna konferencija

XVI Međunarodna naučna konferencija 2019. godine u Dubrovniku  Poziv za prijave na Međunarodanu n

Izvještaj komisije za izbor višeg asistenta

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR VIŠEG ASITENTA NA NAUČNOJ OBLASTI ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE U SPORTU K

SFK 2000 Sarajevo - FC Chelsea

U srijedu, 12. septembra 2018. godine na rasporedu je utakmica 1/16 finala UEFA Lige prvaka. Naše ša

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima