Prilike socijalne inkluzije MATCH

Datum kreiranja 05 Decembar 2017

Prilike socijalne inkluzije MATCH

Lokalni trening kurs u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu uspješno realizuje treći po redu Erasmus + sport projekat Prilike socijalne inkluzije MATCH. Realizacija je otpočela početkom 2017. godine, i trajat će dvije godine.

U sklopu realizacije projekta MATCH, trenutno se na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja održava Lokalni trening kurs, kao jedna od obaveznih projektnih aktivnosti. Edukacija se organizuje po principu Međunarodnog trening kursa, koji se održao u Palermu pod organizacijom koordinatora projekta CESIE, a kojem su prisustvovali članovi projektnog tima MATCH i saradnici na projektu, među kojima profesori i studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. Organizacija lokalnog trening kursa ima za cilj da podigne svijest studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja po pitanju socijalne inkluzije, te kako je istu moguće sprovesti kroz sport i sportske aktivnosti.
Lokalni trening kurs MATCH se održava u prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja od 28.11. do 04.12. 2017. godine. S ciljem što bolje organizacije treninga, te uzevši u obzir da su učesnici treninga studenti Fakulteta, organizatori su uspjeli obezbijediti učešće stručnjaka iz prakse, tačnije insitutcija/organizacija i njihovih uposlenika koji svakodnevno rade sa mladima iz marginaliziranih skupina društva. Među njima obezbijeđeno je učešće predstavnika SOS Kinderdorf, dječije selo u Sarajevu, JU Kantonalni centar za socijalni rad, plivački klub SPID, JU Tz Kampus Sarajevo, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, i Disciplinski centar za maloljetnike u Sarajevu.

Pored navedenih organizacija i institucija, predavanja su održali i profesori i docenti sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, među kojima i nacionalni koordinator projekta, prof.dr. Izet Rađo, potom doc.dr. Dino Mujkić, prof.dr. Slavenko Likić, prof.dr. Haris Alić, doc.dr. Damira Vranešić – Hadžimehmedović, doc.dr. Dženana Imamović, Nedim Čović, MA i naravno sve to uz neizostavnu podršku studentica Fakulteta Ajla Avdagić i Emina Sućeska, koje su imale za zadatak da animiraju i motivišu studente kako i na koji način da praktično primjene socijalnu inkluziju kroz sport.
Ovim putem se zahvaljujemo predstavnicima navedenih institucija, posebno predavačima – stručnjacima iz prakse koji su sa našim studentima i profesorima nesebično podijelili svoja iskustva.

I naravno, zahvaljujemo se studentima koji su su prijavili i redovno prisustvovali navedenim predavanjima. Sigurni smo da smo u vama probudili interes ka inkluziji, te da možemo računati na vas da ideju društvene inkluzije kroz sport nastavite prenositi i primjenjivati u narednim projektnim aktivnostima i godinama koje slijede.

Kompletnu foto galeriju možete pogledati na linku ispod

https://we.tl/w5hXJmKf1l

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Konačne rang liste za I i II ciklus studija

O D L U K U  O usvajanju konačne rang liste za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i I godinu d

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS

OBAVJEŠTENJEZAUPIS 2018/19 STUDIJSKAGODINA PRVICIKLUSSTUDIJA I GODINA Upis će se vršiti od 19. 0

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima