Prilike socijalne inkluzije MATCH

Datum kreiranja 05 Decembar 2017

Prilike socijalne inkluzije MATCH

Lokalni trening kurs u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu uspješno realizuje treći po redu Erasmus + sport projekat Prilike socijalne inkluzije MATCH. Realizacija je otpočela početkom 2017. godine, i trajat će dvije godine.

U sklopu realizacije projekta MATCH, trenutno se na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja održava Lokalni trening kurs, kao jedna od obaveznih projektnih aktivnosti. Edukacija se organizuje po principu Međunarodnog trening kursa, koji se održao u Palermu pod organizacijom koordinatora projekta CESIE, a kojem su prisustvovali članovi projektnog tima MATCH i saradnici na projektu, među kojima profesori i studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. Organizacija lokalnog trening kursa ima za cilj da podigne svijest studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja po pitanju socijalne inkluzije, te kako je istu moguće sprovesti kroz sport i sportske aktivnosti.
Lokalni trening kurs MATCH se održava u prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja od 28.11. do 04.12. 2017. godine. S ciljem što bolje organizacije treninga, te uzevši u obzir da su učesnici treninga studenti Fakulteta, organizatori su uspjeli obezbijediti učešće stručnjaka iz prakse, tačnije insitutcija/organizacija i njihovih uposlenika koji svakodnevno rade sa mladima iz marginaliziranih skupina društva. Među njima obezbijeđeno je učešće predstavnika SOS Kinderdorf, dječije selo u Sarajevu, JU Kantonalni centar za socijalni rad, plivački klub SPID, JU Tz Kampus Sarajevo, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, i Disciplinski centar za maloljetnike u Sarajevu.

Pored navedenih organizacija i institucija, predavanja su održali i profesori i docenti sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, među kojima i nacionalni koordinator projekta, prof.dr. Izet Rađo, potom doc.dr. Dino Mujkić, prof.dr. Slavenko Likić, prof.dr. Haris Alić, doc.dr. Damira Vranešić – Hadžimehmedović, doc.dr. Dženana Imamović, Nedim Čović, MA i naravno sve to uz neizostavnu podršku studentica Fakulteta Ajla Avdagić i Emina Sućeska, koje su imale za zadatak da animiraju i motivišu studente kako i na koji način da praktično primjene socijalnu inkluziju kroz sport.
Ovim putem se zahvaljujemo predstavnicima navedenih institucija, posebno predavačima – stručnjacima iz prakse koji su sa našim studentima i profesorima nesebično podijelili svoja iskustva.

I naravno, zahvaljujemo se studentima koji su su prijavili i redovno prisustvovali navedenim predavanjima. Sigurni smo da smo u vama probudili interes ka inkluziji, te da možemo računati na vas da ideju društvene inkluzije kroz sport nastavite prenositi i primjenjivati u narednim projektnim aktivnostima i godinama koje slijede.

Kompletnu foto galeriju možete pogledati na linku ispod

https://we.tl/w5hXJmKf1l

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
First Festival of Sport

First Festival of Sport at the Faculty of Sport and Physical Education  University of Sarajevo MATC

Sport against Violence and Exclusion SAVE

Second Partner Meeting of the Sport against Violence and Exclusion – SAVE Consortium Sarajevo, 2nd a

Konačna rang lista

Kompletnu konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Slobodni termini za vježbanje

Kompletnu tabelu slobodnih termina za vježbanje, u zimskom semestru za 20018-2019. godinu, možete po

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima