Univerzitet u Sarajevu promovirao diplomante i magistrante

Datum kreiranja 05 Decembar 2017

Univerzitet u Sarajevu je promovisao 5.578 diplomanata i magistranata


Na dan osnivanja Univerziteta u Sarajevu, koji u ovoj godini navršava 68 godina postojanja i rada, Univerzitet u Sarajevu promovisao je 5.578 svršenih studenata prvog i drugog ciklusa i integrisanog studija na nekim organizacionim jedinicama.


" Imamo više od 185 dobitnika najprestižnijih priznanja, dobitnika Zlatne, Srebrene značke i Povelje Univerziteta u Sarajevu", naveo je rektor prof.dr. Rifat Škrijelj. Od toga je oko 64 dobitnika Zlatne značke, to su studenti koji su svojim radom postigli izvrsne rezultate na fakultetima Sarajevskog univerziteta i koji su pokazali da se studirajući na Sarajevskom univerzitetu i postižući izvanredne rezultate mogu otvoriti "širom vrata", bilo da se razmišlja o daljnjem školovanju, bilo da se razmišlja o profesiji.


Bilo je izuzena čast i zadovoljstvo na ovogodišnjoj promociji promovirti ukupno 123 diplomanta i magistranta Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, kazao je dekan prof.dr. Safet kapo. Od toga 4 magistra nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, 14 profesora sporta i tjelesnog odgoja, 70 bačelera sporta, 13 magistara menadžmenta. Srebrenom značkom Univerziteta u Sarajevu su odlikovana 2 sutudenta, Prvi ciklus studija studentica Lončar Mirjana (9.41) i Drugi ciklus studija student Svetlin Leon (9,37), i 3 studenta koja su odlikovana Zlatnom značkom Univerziteta u sarajevu, Prvi ciklus studija studentica Anida Kapo (9.82) i Drugi ciklus studija studentice Hodžić Amila (9,71) i Nataša Hajdarević (9.54).

Najbolji student na ovogodišnjoj promociji sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja je studentica Anida Kapo, sa prosjekom 9.82.

 

Mix novosti

Opšte novosti
First Festival of Sport

First Festival of Sport at the Faculty of Sport and Physical Education  University of Sarajevo MATC

Sport against Violence and Exclusion SAVE

Second Partner Meeting of the Sport against Violence and Exclusion – SAVE Consortium Sarajevo, 2nd a

Konačna rang lista

Kompletnu konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Slobodni termini za vježbanje

Kompletnu tabelu slobodnih termina za vježbanje, u zimskom semestru za 20018-2019. godinu, možete po

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima