Univerzitet u Sarajevu promovirao diplomante i magistrante

Datum kreiranja 05 Decembar 2017

Univerzitet u Sarajevu je promovisao 5.578 diplomanata i magistranata


Na dan osnivanja Univerziteta u Sarajevu, koji u ovoj godini navršava 68 godina postojanja i rada, Univerzitet u Sarajevu promovisao je 5.578 svršenih studenata prvog i drugog ciklusa i integrisanog studija na nekim organizacionim jedinicama.


" Imamo više od 185 dobitnika najprestižnijih priznanja, dobitnika Zlatne, Srebrene značke i Povelje Univerziteta u Sarajevu", naveo je rektor prof.dr. Rifat Škrijelj. Od toga je oko 64 dobitnika Zlatne značke, to su studenti koji su svojim radom postigli izvrsne rezultate na fakultetima Sarajevskog univerziteta i koji su pokazali da se studirajući na Sarajevskom univerzitetu i postižući izvanredne rezultate mogu otvoriti "širom vrata", bilo da se razmišlja o daljnjem školovanju, bilo da se razmišlja o profesiji.


Bilo je izuzena čast i zadovoljstvo na ovogodišnjoj promociji promovirti ukupno 123 diplomanta i magistranta Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, kazao je dekan prof.dr. Safet kapo. Od toga 4 magistra nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, 14 profesora sporta i tjelesnog odgoja, 70 bačelera sporta, 13 magistara menadžmenta. Srebrenom značkom Univerziteta u Sarajevu su odlikovana 2 sutudenta, Prvi ciklus studija studentica Lončar Mirjana (9.41) i Drugi ciklus studija student Svetlin Leon (9,37), i 3 studenta koja su odlikovana Zlatnom značkom Univerziteta u sarajevu, Prvi ciklus studija studentica Anida Kapo (9.82) i Drugi ciklus studija studentice Hodžić Amila (9,71) i Nataša Hajdarević (9.54).

Najbolji student na ovogodišnjoj promociji sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja je studentica Anida Kapo, sa prosjekom 9.82.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Konačne rang liste za I i II ciklus studija

O D L U K U  O usvajanju konačne rang liste za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i I godinu d

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS

OBAVJEŠTENJEZAUPIS 2018/19 STUDIJSKAGODINA PRVICIKLUSSTUDIJA I GODINA Upis će se vršiti od 19. 0

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima