X Simpozija „Sport i zdravlje“

Datum kreiranja 05 Decembar 2017

X Simpozija „Sport i zdravlje“


Dvodnevni program X Simpozija „Sport i zdravlje“ i osam predavanja predavača po pozivu sa aktualnim temama pratilo je više od 300 slušatelja, prvi dan u kongresnoj dvorani hotela Mellain, a drugi u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
Obilježeno je 15 godina rada Fakulteta, a tim povodom dekanima Fakulteta sporta iz Ljubljane i Sarajeva uručena su Priznanja za uspješnu suradnju i doprinos razvoju Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
Delegacija Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prof.dr. Safet Kapo i prodekan za nauku prof.dr. Husnija Kajmović prisustvovali su na X Simpozijumu „Sport i zdravlje“, kojim je uručeno priznanje za suradnju i doprinos u razvoju Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
Dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja iskoristio je posjetu Fakultetu za tjelesni odgoj i sport i razgovara sa dekanom prof. dr. Vlatkom Šeparovićem o zajedničkim idejama, iskustvima, pozitivnim ineteresima obje institucije, kao i o strateškim dokumentima i akcionim planovima, kao i o saradnji stručnja ove dvije institucije.

 

Mix novosti

Opšte novosti
First Festival of Sport

First Festival of Sport at the Faculty of Sport and Physical Education  University of Sarajevo MATC

Sport against Violence and Exclusion SAVE

Second Partner Meeting of the Sport against Violence and Exclusion – SAVE Consortium Sarajevo, 2nd a

Konačna rang lista

Kompletnu konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Slobodni termini za vježbanje

Kompletnu tabelu slobodnih termina za vježbanje, u zimskom semestru za 20018-2019. godinu, možete po

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima