FASTO bez snijega

Datum kreiranja 04 Decembar 2017

OKOLINA FAKUKLTETA SPORTA I TJLESNOG ODGOJA BEZ SNIJEGA

                                                                                                                                                                                                                                           

U okviru terenske nastave, danas su studenti druge godine učestvovali zajedno sa predmetnim nastavnikom prof.dr Nerminom Nurkovićem,  dekanom prof.dr Safetom Kapom, nastavnim osobljem i uposlenicima Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, u čišćenju okoline našeg fakulteta.

Obzirom na to da su ovi studenti jedinica za pomoć u elementarnim nepogodama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja pri Civilnoj zaštiti Kanton Sarajevo, iskoristili su prvi snijeg i prostor našeg fakulteta kako bi se okupili i počeli pripremati za zimske izazove koji slijede u predstojećem periodu, i bili spremni kako se očekuje od studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i ove jedinice.

Sretni smo što možemo biti dio ove jedinice i služiti društvenoj zajednici, kao i biti od koristi našoj državi Bosni i Hercegovoni kada joj je potrebno, kazali su studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Konačne rang liste za I i II ciklus studija

O D L U K U  O usvajanju konačne rang liste za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i I godinu d

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS

OBAVJEŠTENJEZAUPIS 2018/19 STUDIJSKAGODINA PRVICIKLUSSTUDIJA I GODINA Upis će se vršiti od 19. 0

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima