FASTO bez snijega

Datum kreiranja 04 Decembar 2017

OKOLINA FAKUKLTETA SPORTA I TJLESNOG ODGOJA BEZ SNIJEGA

                                                                                                                                                                                                                                           

U okviru terenske nastave, danas su studenti druge godine učestvovali zajedno sa predmetnim nastavnikom prof.dr Nerminom Nurkovićem,  dekanom prof.dr Safetom Kapom, nastavnim osobljem i uposlenicima Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, u čišćenju okoline našeg fakulteta.

Obzirom na to da su ovi studenti jedinica za pomoć u elementarnim nepogodama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja pri Civilnoj zaštiti Kanton Sarajevo, iskoristili su prvi snijeg i prostor našeg fakulteta kako bi se okupili i počeli pripremati za zimske izazove koji slijede u predstojećem periodu, i bili spremni kako se očekuje od studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i ove jedinice.

Sretni smo što možemo biti dio ove jedinice i služiti društvenoj zajednici, kao i biti od koristi našoj državi Bosni i Hercegovoni kada joj je potrebno, kazali su studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

 

Mix novosti

Opšte novosti
KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Na osnovu odluka Vijeća fakulteta broj:01-9/18 od 28.12.2017. godine i broj:01-468/18 od 31.1.2018.g

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 20. 02

Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast trans

Izvještaj za izbor nastavnika - Metodika i metod. u sportu

Izvješaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast  metod

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima