USPJEŠAN NASTUP ESMERA MEHMEDBAŠIĆA

Datum kreiranja 14 Novembar 2017

USPJEŠAN NASTUP ESMERA MEHMEDBAŠIĆA STUDENTA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA NA 15. MEMORIALNOM TURNIRU „BRAĆA BAŠOVIĆ“

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja primio je našeg studenta treće godine Esmera Mehmedbašića, koji je imao uspješan nastup na 15. Memorijalnom turniru u boksu „Braća Bašović“, održanog  29. oktobra 2017. godine u Domu mladih, Skenderija.

Esmer Mehmedbašić razgovarao je sa dekanom Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prof.dr. Safet Kapo kako o nastavku njegove takmičarske karijere i učestvovanju Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja kao podrška, ali i o nastavku školovanja ovog takmičara na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja.

Čestitamo i želimo sreću u nastavku sportske ali i školske karijere našem studentu.

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Izbor asistenta - Zimski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Zimski sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog možete

Izbor asistenata - Timski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenata na oblast Timski sportovi – 2 izvršioca Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Metodika i Metodologija u sportu

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Metodika i Metodologija u sportu – 1 izvršilac  Kom

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima