DAN BORBE PROTIV DIJABETESA

Datum kreiranja 14 Novembar 2017

DAN BORBE PROTIV DIJABETESA

U sklopu svjetskog dana borbe protiv dijabetesa i saradnji sa Udruženjem dijabetičara Kantona Sarajevo svoj doprinos je dao Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Profesori Lejla Šebic i Slavenko Likić su zajedno sa našim studenticama Amnom Mahmutović, Hanom Gujić i Henom Gec jutros vodili program prilagođenog tjelesnog vježbanja sa starijim osobama koje boluju od dijabetesa.

Snijeg je vec zabijelio obronke Sarajeva, a mi smo uspjeli vježbanjem razveseliti naše starije sugradjane.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Izbor asistenta - Zimski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Zimski sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog možete

Izbor asistenata - Timski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenata na oblast Timski sportovi – 2 izvršioca Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Metodika i Metodologija u sportu

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Metodika i Metodologija u sportu – 1 izvršilac  Kom

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima