DAN BORBE PROTIV DIJABETESA

Datum kreiranja 14 Novembar 2017

DAN BORBE PROTIV DIJABETESA

U sklopu svjetskog dana borbe protiv dijabetesa i saradnji sa Udruženjem dijabetičara Kantona Sarajevo svoj doprinos je dao Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Profesori Lejla Šebic i Slavenko Likić su zajedno sa našim studenticama Amnom Mahmutović, Hanom Gujić i Henom Gec jutros vodili program prilagođenog tjelesnog vježbanja sa starijim osobama koje boluju od dijabetesa.

Snijeg je vec zabijelio obronke Sarajeva, a mi smo uspjeli vježbanjem razveseliti naše starije sugradjane.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 20. 02

Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast trans

Izvještaj za izbor nastavnika - Metodika i metod. u sportu

Izvješaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast  metod

Izvještaj za izbor nastavnika - Bazični sportovi

Izvještaj za izbor nastavnika na naučnu oblast Bazični sportovi Kompletan izvještaj možete pogledat

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima