Obuka u institutu za sport FASTO

Datum kreiranja 13 Novembar 2017

OBUKE ZA RAD NA DIJAGNOSTIČKOJ OPREMI U INSTITUTU ZA SPORT LEVEL 1 i LEVEL 2

                                                                                                                                                                                                                                         

Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja danas 13.10.2017. godine počela je obuka Level 2 za studente volontore druge godine Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Opći smjer, koji su upješno savladali Level 1 obuke za rad na dijagnostičkoj opremi u Institutu za sport, i za studente treće godine općeg smjera Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Level 1.

Level 1 uključuje obuku na aparaturi Tanita i Biodex balance system, mjerenje na različitim protokilima te čitanje i interpretacija rezultata, dok Level 2 podrazumijeva nadogradnju stečenog znanja i implementaciju znanja u naučnoistraživačkoj djelatnosti. Osnovni cilj edukacije jeste osposobljavanje mladog kadra s ciljem podizanja kvalitete u sportskoj praksi skupine rekreativaca i profesionlanih sportista kao i u naučnoistraživačkom radu.

Nakon završene edukacije studenti su u stanju da samostalno koriste aparaturu za procjenu antropološkog statusa osoba te da samostalno vode i kreiraju različite vrste trenažnih programa.

Edukator i glavni pokretač ideje bio je sadašnji dekan Fakulteta za sport i tjelesni odgoj Univezriteta u Sarajevu  prof.dr. Safet Kapo, a taj pozitivni primjer nastavili su prof.dr. Siniša Kovač direktor institutaza sport, mr.sci. Nedim Čović i mr.sci. Ivor Doder.  Institut za sport i Fakultet sporta i tjelsnog odgoja će nastaviti edukaciju kadra do trećeg nivoa i na taj način ulagati u sopstveni kadar.

Mix novosti

Opšte novosti
16. Međunarodna naučna konferencija

16. Međunarodna naučna konferencija „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“ u o

Svečana promocija

Poštovani diplomanti i magistranti, obraćamo vam se s namjerom da vas obavijestimo o održavanju Sve

Obavijest za studente

Uvazeni studenti,   U toku 9. radne nedjelje imamo raspored nastave za II ciklus, smjera Menadzmen

Obavještenje za smjer Menadžment u sportu

Informacija za studente  II godine, smjer Menadžment u sportu     Poštovani studenti i studentice,

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima