Obuka u institutu za sport FASTO

Datum kreiranja 13 Novembar 2017

OBUKE ZA RAD NA DIJAGNOSTIČKOJ OPREMI U INSTITUTU ZA SPORT LEVEL 1 i LEVEL 2

                                                                                                                                                                                                                                         

Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja danas 13.10.2017. godine počela je obuka Level 2 za studente volontore druge godine Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Opći smjer, koji su upješno savladali Level 1 obuke za rad na dijagnostičkoj opremi u Institutu za sport, i za studente treće godine općeg smjera Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Level 1.

Level 1 uključuje obuku na aparaturi Tanita i Biodex balance system, mjerenje na različitim protokilima te čitanje i interpretacija rezultata, dok Level 2 podrazumijeva nadogradnju stečenog znanja i implementaciju znanja u naučnoistraživačkoj djelatnosti. Osnovni cilj edukacije jeste osposobljavanje mladog kadra s ciljem podizanja kvalitete u sportskoj praksi skupine rekreativaca i profesionlanih sportista kao i u naučnoistraživačkom radu.

Nakon završene edukacije studenti su u stanju da samostalno koriste aparaturu za procjenu antropološkog statusa osoba te da samostalno vode i kreiraju različite vrste trenažnih programa.

Edukator i glavni pokretač ideje bio je sadašnji dekan Fakulteta za sport i tjelesni odgoj Univezriteta u Sarajevu  prof.dr. Safet Kapo, a taj pozitivni primjer nastavili su prof.dr. Siniša Kovač direktor institutaza sport, mr.sci. Nedim Čović i mr.sci. Ivor Doder.  Institut za sport i Fakultet sporta i tjelsnog odgoja će nastaviti edukaciju kadra do trećeg nivoa i na taj način ulagati u sopstveni kadar.

Mix novosti

Opšte novosti
Prof.dr Nihad Fejzić posjetio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

DEKAN VETERINARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU POSJETIO FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

OK BiH Organizovao l seminar sportske medicine

OK BIH USPJEŠNO ORGANIZOVAO 1. SEMINAR SPORTSKE MEDICINE SSM 2017                                  

Pokretanje procedure za profesora EMERITUSA

POKRETANJE PROCEDURE ZA PROFESORA EMERITUSA   Na sjednici Naučno nastavničkog vijeća Fakulteta spo

Uspješan nastup Alena Čokurije

USPJEŠAN NASTUP STUDENTA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA NA BALKANSKOM PRVENSTVU ZA SENIORE U TU

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima