Održana sjednica Odbora za sport i tjelesni odgoj

Datum kreiranja 09 Novembar 2017

Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja održana sjednica Odbora za sport i tjelesni odgoj

 

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja danas, 08.11.2017. godine održana je sjednica Odbora za sport i tjelesni odgoj. Sjednici su prisustvovali prof. dr. Gordana Manić predsjednica Odbora za sport i tjelesni odgoj, prof.dr. Safet Kapo dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, te ostali članovi Odbora prof. dr. Mersad Čuljević, doc.dr Velid Halilović, Kenan Erović i predstavnik SPUS-a.

Sjednicom je predsjedavala prof. dr. Gordana Manić, predsjednica Odbora za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu, na čiji je prijedlog usvojen sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa druge sjednice Odbora za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu održane 27. 3. 2017. godine

2. Način prezentiranja rezultata anketnog istraživanja „Analiza sporta i tjelesnog odgoja na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu“, provedenog 2015. godine, Senatu Univerziteta u Sarajevu

3. Definiranje prioriteta i obaveza Odbora za sport i tjelesni odgoj u skladu sa Poslovnikom Odbora.

4. Molba udruženja „Litteratus“ za partnerstvo na projektu „Studentski dani kulture i sporta“ 

5. Razno (finansijska podrška programu obilježavanja jubileja 70 godina Univerzitetskog sportskog društva „Bosna“)

 Neki od zaključaka koji su doneseni na sjednici Odbora za sport i tjelesni odgoj, kojom je predsjedavala uvažena prof.dr Gordana Manić, jesu da se anketa koja je provedena 2015. godine i prezentirana na  Senatu Univerziteta u Sarajevu pod nazivom „Analiza sporta i tjelesnog odgoja na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu“, te ce Senat uputiti zahtjev Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se nađe način na koji bi se nastava sporta i tjelesnog odgoja uvela na sve fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevun, te da se provjeri da li na Univerzitetu postoje predviđena sredstva za partnerstvo u projektima kao što su „Studentski dani kulture i sporta“, ukoliko postoje, da se raspiše interni konkurs na kojem bi mogli ravnopravno učestvovati sva studentska udruženja sa sličnom djelatnošću kao što je „Litteratus“.

 I na kreju sjednice dala se saglasnost, ukoliko postoje predviđena sredstva na Univerzitetu, da se pruži finansijska podrška programu obilježavanja 70 godina USD „Bosna“. 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Izbor asistenta - Zimski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Zimski sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Sportovi – 1 izvršilac  Kompletan prijedlog možete

Izbor asistenata - Timski sportovi

Prijedlog Komisije za izbor asistenata na oblast Timski sportovi – 2 izvršioca Kompletan prijedlog

Izbor asistenta - Metodika i Metodologija u sportu

Prijedlog Komisije za izbor asistenta na oblast Metodika i Metodologija u sportu – 1 izvršilac  Kom

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima