Održana sjednica Odbora za sport i tjelesni odgoj

Datum kreiranja 09 Novembar 2017

Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja održana sjednica Odbora za sport i tjelesni odgoj

 

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja danas, 08.11.2017. godine održana je sjednica Odbora za sport i tjelesni odgoj. Sjednici su prisustvovali prof. dr. Gordana Manić predsjednica Odbora za sport i tjelesni odgoj, prof.dr. Safet Kapo dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, te ostali članovi Odbora prof. dr. Mersad Čuljević, doc.dr Velid Halilović, Kenan Erović i predstavnik SPUS-a.

Sjednicom je predsjedavala prof. dr. Gordana Manić, predsjednica Odbora za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu, na čiji je prijedlog usvojen sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa druge sjednice Odbora za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu održane 27. 3. 2017. godine

2. Način prezentiranja rezultata anketnog istraživanja „Analiza sporta i tjelesnog odgoja na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu“, provedenog 2015. godine, Senatu Univerziteta u Sarajevu

3. Definiranje prioriteta i obaveza Odbora za sport i tjelesni odgoj u skladu sa Poslovnikom Odbora.

4. Molba udruženja „Litteratus“ za partnerstvo na projektu „Studentski dani kulture i sporta“ 

5. Razno (finansijska podrška programu obilježavanja jubileja 70 godina Univerzitetskog sportskog društva „Bosna“)

 Neki od zaključaka koji su doneseni na sjednici Odbora za sport i tjelesni odgoj, kojom je predsjedavala uvažena prof.dr Gordana Manić, jesu da se anketa koja je provedena 2015. godine i prezentirana na  Senatu Univerziteta u Sarajevu pod nazivom „Analiza sporta i tjelesnog odgoja na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu“, te ce Senat uputiti zahtjev Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se nađe način na koji bi se nastava sporta i tjelesnog odgoja uvela na sve fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevun, te da se provjeri da li na Univerzitetu postoje predviđena sredstva za partnerstvo u projektima kao što su „Studentski dani kulture i sporta“, ukoliko postoje, da se raspiše interni konkurs na kojem bi mogli ravnopravno učestvovati sva studentska udruženja sa sličnom djelatnošću kao što je „Litteratus“.

 I na kreju sjednice dala se saglasnost, ukoliko postoje predviđena sredstva na Univerzitetu, da se pruži finansijska podrška programu obilježavanja 70 godina USD „Bosna“. 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Prof.dr Nihad Fejzić posjetio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

DEKAN VETERINARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU POSJETIO FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

OK BiH Organizovao l seminar sportske medicine

OK BIH USPJEŠNO ORGANIZOVAO 1. SEMINAR SPORTSKE MEDICINE SSM 2017                                  

Pokretanje procedure za profesora EMERITUSA

POKRETANJE PROCEDURE ZA PROFESORA EMERITUSA   Na sjednici Naučno nastavničkog vijeća Fakulteta spo

Uspješan nastup Alena Čokurije

USPJEŠAN NASTUP STUDENTA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA NA BALKANSKOM PRVENSTVU ZA SENIORE U TU

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima