Dekan šumarskog Fakulteta u posjeti FASTO-a

Datum kreiranja 07 Oktobar 2017

DEKAN ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU POSJETIO FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dekan šumarskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetio Fakultat sporta i tjelesnog odgoja, gdje je sa dekanom prof.dr. Safetom Kapom razgovarao o mogućoj naučnoistraživačkoj i tehničkoj saradnji između Fakulteta sporta i šumarskog Fakulteta  Univerziteta u Sarajevu. Obje strane su izrazile želju za uspostavljanjem naučnoistraživačke  i druge oblike komplementarne saradnje u oblastima djelatnosti obje institucije.

Na sastanku se govorilo o zajedničkim idejama, iskustvima, pozitivnim ineteresima obje institucije, kao i o strateškim dokumentima i akcionim planovima. Dekan je također naveo da je ovo pokušaj da obje institucije uspostave opšte, društvene i globalne ciljeve u borbi za unapređenje obje institucije

U svom obraćanju dekan šumarskog Fakulteta Prof.dr. Mirza Dautbašić naveo je da se kroz ranije razgovore sa dekanom prof.dr. Safetom Kapom uvidjela potreba i težnja za saradnju obje institucije, te da bi potpisivanjem sporazuma o saradnji unaprijedili i samu saradnja stručnjaka šumarskog Fakulteta i stručnjaka sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Saglasnost za upis na III ciklus sdudija

Predhodna saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na raspisivanje Kon

Poziv „Projektni menadžment“

Poziv za prisustvo drugom krugu predavanja na temu „Projektni menadžment“ u sklopu projekta „Jedinst

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 13. 12

Ministar Osmanović u posjeti FASTO-a

Ministar Osmanović posjetio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu Ministar civ

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima