Dodjela certifikata studentima FASTO-a

Datum kreiranja 08 Septembar 2017

DODJELJENI CERTIFIKATI ZA STUDENTE VOLONTERE KOJI SU USPJEŠNO SAVLADALI LEVEL 1 OBUKE ZA RAD NA DIJAGNOSTIČKOJ OPREMI U INSTITUTU ZA SPORT

                                                                                                                                                                                                                                         

Na fakultetu Sporta i tjelesnog odgoja dana 08.09.2017. godine upriličena je dodjela certifikata za studente volontore koji su upješno savladali level 1 obuke za rad na dijagnostičkoj opremi u Institutu za sport. Level 1 uključuje obuku na aparaturi Tanita i Biodex balance system,  mjerenje na različitim protokilima te čitanje i interpretacija rezultata. Svečanoj dodjeli certifikata prisustvovali su studenti i edukatori na projektu, prodekan za nauku prof.dr Husnija Kajmović i prodekan za nastavu Fakulteta sporta i tjelensog odogoja Prof.dr Ifet Mahmutović.  Osnovni cilj edukacije jeste osposobljavanje mladog kadra s ciljem podizanja kvalitete u sportskoj praksi skupine rekreativaca i profesionlanih sportista kao i u naučnoistraživačkoj djelatnosti. Nakon završene edukacije studenti su u stanju da samostalno koriste aparaturu za procjenu antropološkog statusa osoba te da samostalno vode i kreiraju različite vrste trenažnih programa. Edukaciju je završilo 17 studenata Fakulteta sporta i tjelsnog odgoja od toga 10 studenata prve godine, dva studenta druge godine i 5 studenata četvrte godine općeg smjera. Edukator i glavni pokretač ideje bio je sadašnji dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja  prof.dr Safet Kapo zajedno sa saradnicima Instituta za sport, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prof.dr Siniša Kovač, Nedim Čović, MA, Denis Čaušević, MA i Ivor Doder, MA. Institut za sport i Fakultet sporta i tjelsnog odgoja će nastaviti edukaciju kadra do trećeg nivoa ina taj način ulagati u sopstveni kadar. 

 

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Prof.dr Nihad Fejzić posjetio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

DEKAN VETERINARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU POSJETIO FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

OK BiH Organizovao l seminar sportske medicine

OK BIH USPJEŠNO ORGANIZOVAO 1. SEMINAR SPORTSKE MEDICINE SSM 2017                                  

Pokretanje procedure za profesora EMERITUSA

POKRETANJE PROCEDURE ZA PROFESORA EMERITUSA   Na sjednici Naučno nastavničkog vijeća Fakulteta spo

Uspješan nastup Alena Čokurije

USPJEŠAN NASTUP STUDENTA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA NA BALKANSKOM PRVENSTVU ZA SENIORE U TU

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima