Konkurs za upis - Odluka i saglasnost Vlade KS

Datum kreiranja 04 Septembar 2017

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI MOŽETE VIDJETI OVDJE

ODLUKE I SAGLASNOSTI VLADE KS I MONKS MOŽETE VIDJETI OVDJE

Mix novosti

Opšte novosti
Steve Maxwell u posjeti fakultetu sporta i tjelesnog odgoja

STEVE MAXWELL U POSJETI FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA   Fakultet sporta i tjelesnog odgoja j

Potpisan sporazum sa klubom sjedeće odbojke "SPID"

NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNIG ODGOJA POTPISAN SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ SARADNJI IZMEĐU FAKULTETA SP

Dodjela certifikata studentima FASTO-a

DODJELJENI CERTIFIKATI ZA STUDENTE VOLONTERE KOJI SU USPJEŠNO SAVLADALI LEVEL 1 OBUKE ZA RAD NA DIJA

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima