Seminar za nastavnike tjelesnog

Datum kreiranja 31 Avgust 2017

Seminar za nastavnike tjelesnog i zdravstvenog odgoja održan na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

 

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja jučer 30.08.2017. godina održano je obavezno stručno usavršavanje nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauke i mlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa potpisanom Memorandumu o saradnji između Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih sa Fakultetom Sporta i tjelesnog odgoja. Seminaru pod nazivom „ Novi trendovi u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja“, prisustvovalo je više od stotinutrideset nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja Kantona Sarajevo, gdje su na pomenutu temu imali priliku slusati eminentne predavače iz te oblasti.

Nastavnici su sa velikom pozornošću pratili predavače koji su se nizali sa zanimljivim i atraktivnim temama. Neke od tema na seminaru su: Mogućnost primjene borilačkih sportova u nastavi tjelesnog odgoja i sporta (prof.dr. Safet Kapo), Genetika i sport (prof.dr. Naris Pojskić), Ishodi učenja u nastavi tjelesnog odgoja i sporta (prof.dr. Ifet Mahmutović), Interpersonalna komunikacija: prilagodba novim i nepoznatim situacijama (prof.dr. Jadranka Kolenović Đapo), Prednost i nedostatci humora kao sredstva komunikacije u nastavnom procesu (prof.dr. Jadranka Kolenović Đapo).

 

Mix novosti

Opšte novosti
Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 20. 02

Izvještaj za izbor nastavnika - Transformacioni procesi

Izvještaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast trans

Izvještaj za izbor nastavnika - Metodika i metod. u sportu

Izvješaj komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast  metod

Izvještaj za izbor nastavnika - Bazični sportovi

Izvještaj za izbor nastavnika na naučnu oblast Bazični sportovi Kompletan izvještaj možete pogledat

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima