Seminar za nastavnike tjelesnog

Datum kreiranja 31 Avgust 2017

Seminar za nastavnike tjelesnog i zdravstvenog odgoja održan na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

 

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja jučer 30.08.2017. godina održano je obavezno stručno usavršavanje nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauke i mlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa potpisanom Memorandumu o saradnji između Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih sa Fakultetom Sporta i tjelesnog odgoja. Seminaru pod nazivom „ Novi trendovi u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja“, prisustvovalo je više od stotinutrideset nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja Kantona Sarajevo, gdje su na pomenutu temu imali priliku slusati eminentne predavače iz te oblasti.

Nastavnici su sa velikom pozornošću pratili predavače koji su se nizali sa zanimljivim i atraktivnim temama. Neke od tema na seminaru su: Mogućnost primjene borilačkih sportova u nastavi tjelesnog odgoja i sporta (prof.dr. Safet Kapo), Genetika i sport (prof.dr. Naris Pojskić), Ishodi učenja u nastavi tjelesnog odgoja i sporta (prof.dr. Ifet Mahmutović), Interpersonalna komunikacija: prilagodba novim i nepoznatim situacijama (prof.dr. Jadranka Kolenović Đapo), Prednost i nedostatci humora kao sredstva komunikacije u nastavnom procesu (prof.dr. Jadranka Kolenović Đapo).

 

Mix novosti

Opšte novosti
Prof.dr Nihad Fejzić posjetio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

DEKAN VETERINARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU POSJETIO FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

OK BiH Organizovao l seminar sportske medicine

OK BIH USPJEŠNO ORGANIZOVAO 1. SEMINAR SPORTSKE MEDICINE SSM 2017                                  

Pokretanje procedure za profesora EMERITUSA

POKRETANJE PROCEDURE ZA PROFESORA EMERITUSA   Na sjednici Naučno nastavničkog vijeća Fakulteta spo

Uspješan nastup Alena Čokurije

USPJEŠAN NASTUP STUDENTA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA NA BALKANSKOM PRVENSTVU ZA SENIORE U TU

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima