Obavještenje - Popuna upražnjenih mijesta

Datum kreiranja 20 Juli 2017

Na osnovu konkursa za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na univerzitetu u sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, odluke nastavno-naučnog vijeća od 18.07.2017. godine fakultet sporta i tjelesnog odgoja objavljuje obavještenje o popuni preostalog broja upražnjenih mjesta za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini (drugi upisni rok). Obavještenje u cjelosti možete preuzeti ovdje.

Mix novosti

Opšte novosti
Konačne rang liste za I i II ciklus studija

O D L U K U  O usvajanju konačne rang liste za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i I godinu d

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS

OBAVJEŠTENJEZAUPIS 2018/19 STUDIJSKAGODINA PRVICIKLUSSTUDIJA I GODINA Upis će se vršiti od 19. 0

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima